ฟลอร์เฟื่องฝัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ     
  เธอเชิญฉันเพลินดื่มฝัน
ตามเพลงรักอันหวานใจ
เธอโอบฉันผันพาไป
ในห้วงฝันอันโอนไกว
ไหวอ่อนช้อนเชิญเหินขึ้นฉิมพลี

เคลียคลอเหนือฟลอร์เฟื่องฝัน
ชีวันเหมือนควันผงคลี
เราเคลื่อนคล้อยลอยไปที่
แดนชื่นโฉมโลมโลกีย์
เคล้าด้วยดนตรีพิลาสพิไล

ฝันหวานวาววามตามเพลง
ครื้นครั่นบรรเลงเริงรื่นเร้าใจ
ขวัญคล้อยลอยไปโลกใหม่
โพ้นดาวไสวใสสดสวยงาม

ราตรีนี้มีสวรรค์
มีเราเคล้ากันฝันวาม
ฟลอร์เฟื่องฝันอันงอมงาม
มันไขว่คว้าพยายาม
ยัดเยียดสวรรค์นั้นให้สังเวย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จังหวะแทงโก้
ปณัฐจิตต์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงฟลอร์เฟื่องฝัน