เพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชยามณฑ์ สง่าเนตร อักษรศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1
ทำนอง วงดนตรีสุนทราภรณ์     
  เทิดพระองค์สยามบรมราชกุมารี
เกียรติจักรีเกียรติแห่งแคว้นแดนสยาม
พระปรีชาสามารถประกาศพระนาม
พระจริยวัตรงงดงามตราตรึงใจ

...พระมิ่งขวัญชนชาวไทยทั่วแหล่งหล้า
พระเมตรตาสร้างเสริมสุขทุกสมัย
อักษรศาสตร์ปราชญ์ภาษาของชาติไทย
ราษฎร์ผ่องใสอบอุ่น(ด้วย)พระบารมี

...สายใจไทยกาชาดไทยทรงเสริมส่ง
ธ ธำรงวัฒนธรรมงานศิลป์ศรี
ทรงสร้างเสริมการศึกษาการดนตรี
พระบารมีแผ่ทั่วถิ่นแผ่นดินไทย

..ดั่งดวงใจไทยทั้งปวงดั่งดวงแก้ว
งามพร่างแพร้วพริ้งเพริศงามเฉิดฉาย
งามพรั่งพร้อมคุณธรรมเปล่งประกาย
ส่องสว่างพรรณรายทั่วพารา

...กราบพระบาทขอถวายพระพรชัย
ขอพระเกียรติก้องเกริกไกลไปสุดหล้า
องค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... golf
ผู้ขับร้อง : พรศุลี วิชเวช , คลื่นลูกใหม่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ขอความกรุณาแก้ตัวสะกดของชื่อผู้แต่งคำร้อง เป็น นางสาว ชญามณฑ์ สง่าเนตร
ขอบพระคุณมากครับ
ทศพล
© ประพันธ์ขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ 60 พรรษา เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558
ศูนย์บริการสุนทราภรณ์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเพลงเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ