ธิดาพิฆเนศวร์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  ช. ดอกฟ้าธิดาพิฆเนศวร์
สวยเป็นพิเศษงามกว่าน้องนางใด
พร้อมความดีแน่แม่พิมพ์ของชาวไทย
นวลผ่องยองใยช่างตรึงใจติดตรา
ญ. บัวขาว ขาวแวววาวงามยิ่ง
สูงเกินทุกสิ่งเป็นดอกไม้บูชา
ขาวบริสุทธิ์ดอกไม้พุทธบูชา
องค์ศาสดาค่าเกินล้ำคำชม
ช. บุตรีสวยดั่งนางฟ้า
ญ. บุตราสวยสง่าสม
พร้อม. หญิงชายน่าชื่นชม
ช่างดีสมควรนิยมสังวร
ช. จอมขวัญ ขวัญใจงามยิ่งใหญ่
วิทยาลัยครูแห่งพระนคร
พร้อม. สวยงามหมดจดเกียรติยศกำจร
ดังหนึ่งอัปสรแห่งฟากฟ้าลาวัณย์
.....ดนตรี.....
ช. บุตรีสวยดั่งนางฟ้า
ญ. บุตราสวยสง่าสม
พร้อม. หญิงชายน่าชื่นชม
ช่างดีสมควรนิยมสังวร
จอมขวัญ ขวัญใจงามยิ่งใหญ่
วิทยาลัยครูแห่งพระนคร
สวยงามหมดจดเกียรติยศกำจร
ดังหนึ่งอัปสรแห่งฟากฟ้าลาวัณย์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เพชรบุรี
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์ , บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยครูพระนคร บางเขน
เพชรบุรี
© คำร้อง-ทำนอง ใหญ่ นภายน (อดีตมือเบสวงสุนทราภรณ์)
ไพบูลย์ ภักดีพินิจ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงธิดาพิฆเนศวร์