จำลาพระนคร

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ยังไม่มีข้อมูล
ทำนอง ยังไม่มีข้อมูล     
  ลาก่อนลาแล้วลาไกล
แสนเศร้าหัวใจโหยอ่อน
ลาขอลาพระนคร
จำจากจำจรสะท้อนใจจำ
ลาก่อนลาแล้วบัวงาม
ขาวผ่องสวยยามเย็นย่ำ
อาทิตย์งามใกล้ค่ำ
ริมสระริมน้ำงามล้ำชวนชื่น
เคยทุกข์สุขด้วยกัน
นับวันนี้ไม่กลับคืน
คิดถึงก็จำฝืน
ลับลาเหมือนว่าขาดใจ
ลาก่อนลาแล้วจำลา
หวังว่าหวนมาพบใหม่
นองน้ำตาอาลัย
ขอถอดดวงใจให้ไว้ลาก่อน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เพชรบุรี
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงประจำวิทยาลัยครูพระนคร บางเขน
เพชรบุรี
© คำร้อง-ทำนอง ใหญ่ นภายน (อดีตมือเบสวงสุนทราภรณ์)
ไพบูลย์ ภักดีพินิจ
© มีเนื้อไม่มีดนตรีหรือคะ อยากฟังมากๆ
ศิษย์เก่าพระนคร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงจำลาพระนคร