อาลัยลา (โรงเรียนวัดสุทธิวราราม)

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุนทราภรณ์
ทำนอง ศิลปชัย พงษ์ชุบ     
  เหลียวมองดูถิ่นที่เคยได้เยือน
เปรียบเป็นมิ่งขวัญคอยเตือน
จำมิเลือนจนกว่าชีพวาย
สนงามยามชมพร่างพรมลมชาย
ยอดระเนนสนเอนลมส่าย
หวามใจอาวรณ์

เสาธงตระหง่านสราญเริงใจ
ยิ่งมองยิ่งหมองอาลัย
ดวงฤทัยแทบขาดรอนรอน
ถึงวันอำลายิ่งพาอาวรณ์
ครุ่นคะนึงถึงวันก่อนก่อน
ทรวงร้าวรอนโหยอ่อนระทม

* ดอกบัวเด่นงาม เกียรตินามเพชรวามเนื้อดี
คือหลักความสามัคคี ร่วมฤดีรื่นรมย์
จำใจจากจร ร้าวรอนโหยอ่อนตรอมตรม
ฟังสนครางระงม ครวญเพ้อลมรำพัน

ถึงอำลาไกลแต่ใจใฝ่ปอง
ฝากเพียงความหวังคืนครอง
มาเยี่ยมมองเยือนถิ่นสุขสันต์
ขอลาอาลัยฝากใจใฝ่ฝัน
เลือดชมพูขาวเขียวคงมั่น
เตือนสัมพันธ์ยึดมั่นมิเลือน (*)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... สุทธิ101

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© รายละเอียด สลับกันครับ

คำร้อง - อ.ศิลปชัย พงษ์ชุบ
ทำนอง - สุนทราภรณ์

ครับ
ขอบคุณครับ
ศิษย์ ส.ธ.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงอาลัยลา (โรงเรียนวัดสุทธิวราราม)