ตะลุงวันฤกษ์ดี

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
  พร้อม วันนี้สุขสันต์ถึงวันสำคัญอันมีฤกษ์ดี
ศรีมงคลดลทุกด้านพิธีทุกนาทีดีล้ำเลิศทุกครา
เกิดมีผลงานนานาตามโชคชะตาราศรี
วันนี้สุขสันต์ถึงวันสำคัญอันมีฤกษ์ดี
ศรีมงคลดลทุกด้านพิธีทุกนาทีดีล้ำเลิศทุกครา
เกิดมีผลงานนานาตามโชคชะตาชีวี
ช. โชคจะมากันใหญ่แม้นทำบุญได้ก็ทำเถิดวันนี้
ญ. จะเป็นจะเป็นเศรษฐี
ช. เศรษฐีเศรษฐีไม่นาน
ญ. บุญสนองปองชื่นใจ
ช. ได้ดั่งใจที่ต้องการ
ญ. ฤกษ์วันนี้ช่างดีไพศาล
ช. ฤกษ์วันนี้ช่างดีไพศาล
พร้อม ทำพิธีการสำราญเป็นรุ่งเอย
พร้อม วันนี้สุขสันต์ถึงวันสำคัญอันมีฤกษ์ดี
ศรีมงคลดลทุกด้านพิธีทุกนาทีดีล้ำเลิศทุกครา
เกิดมีผลงานนานาตามโชคชะตาราศรี
วันนี้สุขสันต์ถึงวันสำคัญอันมีฤกษ์ดี
ศรีมงคลดลทุกด้านพิธีทุกนาทีดีล้ำเลิศทุกครา
เกิดมีผลงานนานาตามโชคชะตาชีวี
ญ.โอ้วันดีมีโชคถือเป็นโฉลกตามความเจริญศรี
ช. ฤกษ์ดีฤกษ์ดีวันนี้
ญ. สุขศรีสุขศรีครอบครอง
ช. ความสุขใสความเจริญ
ญ. ก็ดำเนินมาดั่งปอง
ช. เทพบนฟ้าร่วมมาฉลอง
ญ. เทพบนฟ้าร่วมมาฉลอง
พร้อม ชีวิตเรืองรองแล้วครองความสุขเอย
พร้อม วันนี้สุขสันต์ถึงวันสำคัญอันมีฤกษ์ดี
ศรีมงคลดลทุกด้านพิธีทุกนาทีดีล้ำเลิศทุกครา
เกิดมีผลงานนานาตามโชคชะตาราศรี
วันนี้สุขสันต์ถึงวันสำคัญอันมีฤกษ์ดี
ศรีมงคลดลทุกด้านพิธีทุกนาทีดีล้ำเลิศทุกครา
เกิดมีผลงานนานาตามโชคชะตาชีวีเนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ดีเจอร
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์ , เลิศ ประสมทรัพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงวันฤกษ์ดี