กรรมเอ๋ยกรรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราเกิดมาชีวิตของเรามีค่ามากมาย
เป็นชาติชายฉกรรจ์ใจกล้าวาสนาต่ำต้อย
ยากจนแสนจนโชคอาภัพทนยากจนมาแต่น้อย
เฝ้าอุตส่าห์หลงคอยบุญไม่ลอยมาสู่เลย

หรือจะเป็นด้วยเวรแหละกรรม
ทุกเช้าค่ำได้รับแต่ทุกข์สุขใจไม่เคย
โอโอ้อกเอ๋ย
ไม่เคยเริงรื่นได้แต่ฝืนอารมณ์

มองหน้าใครไม่เห็นเขาสนใจชื่นชม
ต้องอกตรมระทมกลุ้มกลัดโทมนัสเศร้าใจ
โอ้กรรมเอ๋ยกรรมชาติก่อนนี้ทำบาปกรรมไฉน
ชาตินี้ต้องรับไปใครเขาไม่เมตตา

แสนระทมอกตรมเศร้าใจ
ทุกข์ยิ่งใหญ่ปลดเปลื้องอย่างไหนคงไม่สร่างซา
กรรมสร้างมา
ชีวิตนั้นมีค่าวาสนาไม่มี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลง กรรมเอ๋ยกรรม นี้ ต้นฉบับ มาจากแผ่นเสียงตราสุนัขหน้าสีเขียว รหัสแผ่น JOB 10 ครับ อีกหน้าหนึ่ง เป็นเพลง "เดือนครึ่งดวง" ที่คุณ เพ็ญศรี พุ่มชูศรี ขับร้องไว้ครับ
เทพกร บวรศิลป์
© เรียบเรียง เพิ่ม คล้ายบรรเลง
จังหวะ โบเลโร่
วรวิทย์
© เพลงนี้คุณวินัยบันทึกเสียงสองครั้งครับ
การ์ฟิลด์
© เพลงนี้ข้าพเจ้าเคยได้ยินมาตั้งแต่วัยเด็ก ซึ่งตรงกับชีวิตที่กำลังลำบากในขณะนั้น
นายจักรภัทร ธรรมกุล จ.ลำปาง
© เพลงกรรมเอ๋ยกรรม แผ่นครั่ง มีที่เป็นตรากระต่าย หน้าสีน้ำเงิน ด้วย ร้องโดยคุณวินัย อีกด้านหนึ่งคือเพลง มาลัยลอยวน เป็นเพลงขับร้องหมู่
เนื้อเพลงของเพลงกรรมเอยกรรมนี้แตกต่างจาก การร้องลงแผ่นลองเพลย์ ไปบ้าง

tic

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกรรมเอ๋ยกรรม