พระธาตุพนม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  สร้อย) โอ้องค์พระธาตุพนมศรีไทย
ที่รวมน้ำใจของไทยทั่วหล้า

เดี่ยว) ใจอาวรณ์เจียนขาด
พระธาตุต้องมาล้มลงทันใด
โอ้อกเอยเห็นแล้วอาลัย
ทั่วไทยคนไทยต้องร้องไห้หา
แสงทองเคยมี
เหนือสถูปนี้ครานี้ไม่มีแสงมา
น้ำตานองแผ่นพสุธา
ร่ำหาอนิจจาเศร้าใจ

(ซ้ำท่อนสร้อย)

เดี่ยว) เคยเยือนองค์ทรงเด่น
งามเด่นร่มเย็นเหมือนร่มโพธิ์ศรี
เคยชื่นชมพระบารมี
บัดนี้แลหายสลายลาดลง
น้อมใจวันทา
ขอราธนาคุณพระทวยเทพทุกองค์
พระธาตุจงกลับยืนยง
มั่นคงงามเหมือนดังองค์เดิม

(ซ้ำท่อนสร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... การ์ฟิลด์
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี นำหมู่หญิง
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เป็นเพลงที่แต่งให้เหตุการณ์พระธาตุพนมล้ม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ.2518
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงพระธาตุพนม