กรรมรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เทอด วรรธนา
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ดั่งหนึ่งบุญมาหนุนนำนะเออ
ตัวฉันกับเธอจึงพบเจอกันมา
ต่างผูกพันมั่นในวาจา
ใฝ่ปองรักมาเพียงขวัญตาคนดี

แต่ดั่งเวรเป็นเหมือนเงาตามมา
ความรักจึ่งมาพาระทมชีวี
สุดแปลกใจเหตุใดคนดี
คิดตัดไมตรีรักมีอันเป็นไป

โอ้กรรมรักมีมา
เป็นปัญหาพรางใจ
พารักห่างไป
ทำฉันใดจึงสมปอง

หากมีฤทธิ์เป็นเหมือนคิดดังใจ
จะเหินดั้นไปพาขวัญใจมาครอง
แต่ดวงใจสุดไกลเกินปอง
จึ่งครองทุกข์หนักกรรมรักเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : ยรรยงค์ เสลานนท์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ครูใหญ่ นภายน เรียบเรียงประสาน พ.ศ. ๒๕๑๐
รวีโรจน์ สิงห์ลำพอง
© ให้
เต้ย
© คำร้องที่ถูกต้อง: ...จึงพบเจอกันนา, ...ความรักจึ่งรา, ...เป็นปัญหาทางใจ พารักห่างไกล
เทอด วรรธนา
© ตัวฉันกับเธอจึงพบเจอกัน นา

โอ้กรรมรักมีมา เป็นปัญหา ทาง ใจ
มนต์เสียงเพลง
© คุณยรรยงค์ ร้องว่า....

ความรักจึ่ง มา พาระทมชีวี

พารักห่าง ไกล
ทำฉันใดจึงสมปอง
มนต์เสียงเพลง
© คุณยรรยงค์ร้องอีกอย่าง
เนื้อเพลงที่ลงเป็นอีกอย่าง
งั้นเวลานำไปร้องจะยึดถืออันไหนครับ

Jimnywide

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกรรมรัก