ลาแล้วเวียงขวัญ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลาลาแล้วลาฟ้าเชียงใหม่หวิวในอุรา
สุขเกินร่มฟ้าแดนใด
ทั้งแผ่นดินนี้เป็นที่ฝังใจ
ข้านี้จากไปอยู่ไกลแค่ไหนก็ไกลแต่กาย

ลาลาแล้วลาแล้วอ่างแก้ววับแววด้วยชล
ร่วมใจท่วมท้นไม่คลาย
สวนดอกแดนรักร่มสักสบาย
ที่พักผ่อนกายโอ้ใจข้าหายใจหายก่อนลา

ถึงกายร้างไกลใจอยู่เคียงเวียงนิจนิรันดร์
ลาแล้วเวียงขวัญแค่ตา
เคยอาศัยขุดทองของปัญญา
เวียงสำคัญขวัญใจข้าที่เป็นฟ้าหทัย

ลาลาแล้วมวลมิตรเคยร่วมสวมทรวงผูกพัน
แต่มีเพื่อนนั้นแทรกใจ
ถึงจากเวียงขวัญเรานั่นร้างไกล
จากแล้วแต่ใจห่างไปแค่ไหนไม่ร้างเวียงขวัญ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... พรานทะเล/เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี , โฉมฉาย อรุณฉาน
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงลาแล้วเวียงขวัญ วงดนตรีคณะสุนทราภรณ์บรรเลงเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2511 เนื่องในโอกาสที่แผนกปฏิคม สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ส.มช.) ซึ่งมี คุณนัทที ฉลาดธรรม เป็นประธาน และคุณอรุณ ฉัตรประไพ เป็นรองประธาน ได้จัดอภิปรายการกุศลในหัวข้อเรื่อง "การศึกษาขั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทย" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จังหวัดพระนคร ซึ่งผู้อภิปรายในวันนั้นประกอบด้วย

ดร.นิพนธ์ ศศิธร, ดร.รวี ภาวิไล, ดร.วิภาวรรณ ตุวยานนท์, ดร.สายสุรี จุติกุล, อาจารย์วิลาศ มณีวัต
: ผู้ดำเนินการอภิปราย อาจารย์เต็มสิริ บุณยสิงห์

อนึ่ง ในการจัดอภิปรายครั้งนี้ทางคณะกรรมการผู้จัดได้ขอความร่วมมือจากคณะสุนทราภรณ์ จัดทำแผ่นเสียงชุด มช. ขนาด 7 นิ้ว รวม 2 แผ่น 4 เพลง ออกเผยแพร่แก่ผู้ที่สนใจทั่ว ๆ ไปเป็นครั้งแรกอีกด้วย
พรานทะเล/เทพกร บวรศิลป์
© เพลงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บันทึกครั้งแรกโดย บุษยา รังสี
ครั้งที่ 2 โดย โฉมฉาย อรุณฉาน
rasada09@yahoo.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงลาแล้วเวียงขวัญ