ช่อรักซ้อน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง สมพงษ์ ทิพยกลิน     
  (ช) อันดวงใจพี่นี้ขอให้แด่น้อง
(ญ) จะปกป้องคุ้มครองมิให้เคลื่อนเลือนสลาย
(ช) อันดวงใจพี่นี้เดียวดาย
(ญ) มอบใจน้องนี้แทนไปเพื่อพี่จะได้ชื่นเชย
(ช) รักดวงใจ หทัยเหลือจะกล่าวคำ
(ญ) วาจาช่างหวานฉ่ำ อย่าทำให้น้องหลงเลย
(ช) เป็นความจริงนี่นะทรามเชย
(ญ) ช่อเจ้าช่อรักซ้อนเอยกลัวกลายเป็นเตยแตกกอ
(โอ้เจ้าช่อ.. ต้องกลาย..)

(ช) เราอยู่ครองรักใคร่พี่มิได้หลอนล่อ เตยแยกหน่ออย่างไร (..อย่างใด)
มีแต่รักเสริมรักเรื่อยไป โปรดไว้ใจพี่รักเจ้าขวัญข้าวเอย
(ญ) ฟังวาจาพี่จ๋าจงจดจำ
รักที่พี่เพ้อพร่ำแล้วพี่อย่าทำลืมเลย (คำที่พี่..)
(ช) จงวางใจพี่หนาทรามเชย (..พี่นะ..)
ช่อเจ้าช่อรักซ้อนเอย แม้วันล่วงเลยไม่คลาย (โอ้เจ้าช่อ..)

(ช) เราอยู่ครองรักใคร่ พี่มิได้หลอนล่อ เตยแยกหน่ออย่างไร (..อย่างใด)
มีแต่รักเสริมรักเรื่อยไป โปรดไว้ใจพี่รักเจ้าขวัญข้าวเอย
(ญ) ฟังวาจาพี่จ๋าจงจดจำ
รักที่พี่เพ้อพร่ำ แล้วพี่อย่าทำลืมเลย (คำที่พี่..)
(ช) จงวางใจพี่หนาทรามเชย (..พี่นะ..)
(พร้อม) ช่อเจ้าช่อรักซ้อนเอย แม้วันล่วงเลยไม่คลาย

หมายเหตุ:
- บันทึกแรก ร้องตามเนื้อร้องที่บันทึกไว้นี้
- บันทึกที่สอง(สมคิด-จั่นทิพย์) ร้องต่างไปบางแห่ง ตามที่วงเล็บไว้
(นิมิตสวรรค์)

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ซอสามสาย
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ - ชวลี ช่วงวิทย์ , สมคิด - จั่นทิพย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© Sung by; Chowvaree-Vinai
preecha
© บันทึกเสียงอีกครั้งโดย สมคิด- จั่นทิพย์
วรวิทย์
© วินัย + มาริษา ขับร้อง ทางโทรทัศน์
วรวิทย์
© ROmantic....
modtalon@hotmail.com
© ฟังเวอร์ชั่นของคุณสมคิดและคุณจั่นทิพย์แล้ว ซึ่งร้องได้ไพเราะและให้ความประทับใจดีมาก คงต้องแก้เนื้อร้องบ้าง ซึ่งก็พอมีเหตุผลที่จะต้องแก้ให้สมจริง บันทัดที่ 8 ซึ่งเป็นท่อนของฝ่ายหญิง คงต้องเปลี่ยน "ก็ "เป็น "โอ้" เพราะ "ก็" ไม่มีความหมายอะไร บันทัดที่ 14 ซึ่งเป็นบันทัดที่ 2 ของท่อนของฝ่ายหญิง แก้ "รัก" เป็น "คำ" ให้สอดคล้องกับที่กำลังพูดถึงวาจาของพี่อยู่ และบันทัดที่ 16 ซึ่งเดิมเป็นบันทัดที่ 2 ของท่อนของฝ่ายชาย แก้เป็นร้องพร้อมกัน และแก้ในช่วงที่ 3 ของเพลงนี้ ซึ่งซ้ำกับช่วงที่ 2 เช่นเดียวกัน ยกเว้นใน 2 บันทัดสุดท้าย ยังไม่มีโอกาสได้ฟังเวอร์ชั่นดั้งเดิมของคุณวินัยและคุณชวลี จึงไม่ทราบว่าจะต้องแก้ไขตามนี้ด้วยหรือไม่ ?
หนุ่มกาญจน์
© ได้ฟังที่คุณวินัยร้องคู่กับตุณมาริษา ตามที่คุณพรานทะเลกรุณาเปิดให้ฟัง แล้ววันนี้ (ที่ 3 ต.ค. 52) ในบันทัดที่ 8 คุณมาริษาก็ร้อง โอ้ เช่นกัน ส่วนในบันทัดที่ 14 ยังคงคำว่า รัก ตามเนื้อที่พิมพ์อยู่นี้ ส่วนในบันทัดที่ 15 คุณวินัยร้องว่า นะ ไม่ใช่ หนา ซึ่งก็ดูจะสอดคล้องกับบันทัดที่ 7
หนุ่มกาญจน์
© เป็นอีกบทเพลงที่คุณวินัย- ชวลีย์ ร้องได้ไพเราะมาก ๆ ดนตรีเป็นแบบสังคีตประยุกต์ ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนไปสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ ผมว่า คุณวินัย ร้องคู่กับคุณชวลีย์ นี่ เพราะทุกเพลง ไม่ว่าจะเป็น เดือนประดับใจ แว่วรัก บ่อโศก
เดช
© เป็นอีกบทเพลงที่คุณวินัย- ชวลีย์ ร้องได้ไพเราะมาก ๆ ดนตรีเป็นแบบสังคีตประยุกต์ ให้ความรู้สึกเหมือนย้อนไปสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ครับ ผมว่า คุณวินัย ร้องคู่กับคุณชวลีย์ นี่ เพราะทุกเพลง ไม่ว่าจะเป็น เดือนประดับใจ แว่วรัก บ่อโศก
เดช
© เคยฟัง ทั้งเนื้อ ทั้งทำนองเพราะมาก ไม่ทราบจะหาฟังได้จากไหน
ธนารัชต์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงช่อรักซ้อน