ถึงพี่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง 'ธาตรี'
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หาดงามยามเห็น เหมือนเช่นครั้งมา
คู่ชื่นชีวา แล้วเริงร่าแจ่มใส
ผิดเพียงวันนี้ หนอพี่แสนไกล
แม้นมีพี่ใกล้ คงได้พลอยชม

หมู่เรือใบน้อยทะยอยเข้าฝั่ง
ดั่งนกคืนรัง เห็นแล้วช่างขื่นขม
พี่เคยเชยชิดสมจิตภิรมย์
เหมือนวิมานล่ม ไม่สมดวงใจ

โครมครืนคลื่นหวนทวนฝั่งดั่งเพลงที่พี่กล่อม
อารมณ์จึงน้อมถึงพี่ผู้มีแต่ฝังใจ
ลมโชยโปรยพรมเหมือนดังพี่ชม สุขสมเพียงละเมอไป
มองดูทางไหนชื่นใจดั่งมีพี่ชิดเชย

โน่นทิวมะพร้าวไหวราวครื้นเครง
ได้ลมบรรเลง เหมือนดังเร่งพี่เอ๋ย
โปรดมาเถิดหนา เพราะว่าเหมือนเคย
เหมือนคำที่เอ่ย เฉลยลอยมา

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส บันทึกเสียงอีกครั้ง
วรวิทย์
© I really miss Khun Busaya very much. All of her songs always make me happy.
Preecha
© เนื้อเพลงและดนตรีได้อารมณ์ดีมาก ซาบซึ้งกับบทเพลงนี้มาก
นิภา
© คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ได้ร้องบันทึกเสียงอีก 2 ครั้ง
ครั้งที่ 2 บันทึกเสียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2552

นักรบชายแดน
© บันทึกเป็นแผ่นเสียงครั้งแรกเมื่อไหร่ครับ!ญก.
ครองแผน ชิดธรรม
© โฉมฉาย อรุณฉาน ขับร้องไว้
การ์ฟิลด์
© ชอบมาก
ย่าญา
© ชอบเสียงคุณบุษยามาก เสียงเธอเพราะฟังสบายๆ
ต้องตา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงถึงพี่