สาวน้อยร้อยชั่ง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สาวน้อยร้อยชั่ง
รูปแม่งามดังดุจอัปสรโสภา
ผ่องพรรณขวัญตา
นางวิไลในหล้าสุดที่จะหาเทียมนาง
สวยเกินนางแก้ว
ผ่องพราวพริ้งเพริศแพร้วเลิศแล้วเลอร่าง
สาวเอยสวยสะอาง
งามนักงามทุกอย่างรูปนางงามล้ำลาวัณย์

* งามทรงพธูดูสมส่วน
นวลผิวผ่องนวลดังนวลจันทร์
มิ่งขวัญชาติไทยวิไลวรรณ
จะหาคำรำพันสุดจะสรรค์ประพันธ์พา
พิศไหนงามนั่น
โอ้แม่งามผ่องพรรณกว่าจันทร์ในนภา
เทพไ ทสรรค์มา
งามเหนือคำที่ว่าหยาดฟ้ามาสู่ดิน

ซ้ำตั้งแต่ * โดยเปลี่ยนบรรทัดสุดท้าย
จาก
" งามเหนือคำที่ว่าหยาดฟ้ามาสู่ดิน "
เป็น..
" งามสมคำที่ว่าสาวน้อยร้อยชั่งเอย "

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ซอสามสาย
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพราะมากๆ ค่ะ ฟังแล้วนึกถึงเวทีนางสาวสยาม
ชุลีพร
© **จากหนังสือ ดาวประดับฟ้า มัณฑนา โมรากุล
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 21 พ.ค.2538
...ประพันธ์ให้เป็นเกียรติแก่นางสาวไทยปี 2491 คุณลัดดา สุวรรณสุภา...
กลีบลำดวน
© "รัฐบาลเริ่มจัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นอีกครั้ง เพื่อบำรุงขวัญประชาชนหลังสงคราม โดยจัดที่สวนอัมพร ในปีนี้ มงกุฎจะมีตรารัฐธรรมนูญอยู่ด้านหน้า และในส่วนของเงินรางวัลถึง 8,000 บาท หรือ 100 ชั่ง นางสาวไทยปีนี้จึงถูกเรียกว่า "สาวน้อยร้อยชั่ง", วิไลวรรณ วัฒนพานิช "
(วิกิพีเดีย)
อ๋อคุง
© เนื่อเพลงบันทัดที่สอง ที่ว่า"รูปแม่งามดังดุจอัปสรโสภา" นั้น เนื้อที่น่าจะถูกต้องคือ
"รูปแม่งามดุจดังอัปสรโสภา" ครับ
ดาวทอง
© เพลงนี้ เป็นเพลงแรกที่ครูเอื้อแต่งให้นางงาม โดยแต่งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อเป็นเกียรติแก่นางสาวไทยปี พ.ศ.2491 ซึ่ง ใหญ่ นภายน ได้เล่าไว้ในเรื่อง“เพลงประกอบนางงาม” ในหนังสือต่วย’ตูน ปักษ์แรก ธค.52 ดังนี้

ในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ไทยได้ว่างเว้นการประกวดนางสาวไทยไป 8 ปี เมื่อสงครามดังกล่าวสิ้นสุดลง เพื่อเป็นการฟื้นฟูจิตใจของประชาชน รัฐบาลจึงได้จัดงานฉลองรัฐธรรมนูญขึ้นในปี พ.ศ.2491 โดยให้มีการประกวดนางสาวไทย ระหว่าง 8 – 12 ธ.ค. ณ เวทีประกวดสวนอัมพร เมื่อถึงรอบสุดท้าย น.ส.ลัดดา สุวรรณสุภา “บุหงาปัตตานี” ได้รับการตัดสินให้เป็นนางสาวไทยปี พ.ศ.2491 และเสียงแพลงสาวน้อยร้อยชั่งก็ดังกระหึ่มขึ้นในขณะที่นางงามได้รับการสวมมงกุฎ

สมจินตนา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสาวน้อยร้อยชั่ง