ศิลาใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  อดทนเหมือนดังแผ่นศิลา
อุรามิได้ระอาร้าวราน
นี่คือศุลกากรทนทาน
เพื่องานทิ้งสุขสำราญสิ้นไป
ด่านใดแม้นมีเราได้เป็นยาม
ได้ความมิได้ครั่นคร้ามขามได้
ค่ำคืนผองเรายังยืนเกรียงไกร
เพื่อใคร อ๋อเพื่อชาติไทยมั่นคง
ป้องกันภาษีอากร
เฝ้าอาวรณ์ห่วงพะวง
ไม่ยอมให้รั่วไหลต่ำลง
เพื่อดำรงรัฐเรืองไกล
ซื่อตรงทะนงในหน้าที่ตู
เชิดชูรักเกียรติเป็นครูสอนใจ
เสร็จงานศุลกากรมีชัย
ชื่นใจระรื่นสมในอุรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ขิม
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงของ " ศุลการักษ์ "
ขิม
© อดทนเหมือนดัง เ ป็ น แผ่นศิลา

ได้ความมิได้ครั่นคร้ามขาม ใ ค ร

อัน
© ได้ความมิได้ครั่นคร้ามขามได้
ได้ความมิได้ครั่นคร้ามขามใคร
เพื่อดำรงรัฐเรืองไกล
เพื่อดำรงรัฐยืนไกล
จักราช

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศิลาใจ