นภาขาดเดือน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  ยามใดเมื่อนภาขาดเดือน
ตรมใจเตือนเมื่อคราวรักเลือน
เหมือนดังกับเดือนแรมฟ้า
ทั่วนภามืดครึ้ม ดังรักนั้นลืมสัญญา
สุดตรมฤทัยขวัญใจของข้า
สุดอาลัยใฝ่หาขวัญตาคู่ใจ

* ราตรี ที่ขาดเดือนอำไพ
ความอาลัยแทบสิ้นฤทัย
เพราะความเศร้าใจใครจะเหมือน
เมื่อดวงเดือนสิ้นแสง ดังรักโรยแรงร้างเลือน
เศร้าใจเพราะดาววับวาวพราวเกลื่อน
โอ้นภาขาดเดือนเหมือนเตือนใจตรม

(ร้องซ้ำตั้งแต่ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : รวงทอง ทองลั่นธม , บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


ครู ธนิต ผลประเสริฐ ดัดแปลงทำนองมาจากเพลงเหราเล่นน้ำสองชั้น

เพลงเหราเล่นน้ำนี้ เป็นเพลงที่แสดงอารมย์สุขสงบท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และใช้บรรเลงอยู่ในเพลงตับมโหรี ที่ชื่อว่า ตับเพลงลมพัดชายเขา ซี่งมีเพลงลมพัดชายเขา เพลงลมหวล เพลงแขกมอญบางช้าง และเพลงเหราเล่นน้ำ

นิมิตฯ
© ร้องโดย รวงทอง ทองลั่นทม ครั้งแรก บุษยา ร้องครั้งที่ 2
ดำริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงนภาขาดเดือน