ทาสชีวิต

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ชาตินี้ฉันมีแต่ความผิดหวัง
บาปเคราะห์ประดังผิดหวังบ่อยบ่อย
ฉันนี้เปรียบเหมือนลมลอย
ฉันเฝ้าคอย แต่ต้องปล่อยตามกรรมเวร

ยากแค้นยอมทนไปจนจะตาย
ชีวิตเป็นนายมุ่งหมายอยากเด่น
ฉันพบชีวิตลำเค็ญ
ต้องยอมยากเข็ญชีวิตมันเป็นนายเรา

เกิดแล้วตายไป
มนุษย์ใดใดเกิดมาเพื่อใช้กรรมเก่า
ยากแค้นทนเอา
เพื่อทุกข์บรรเทาใช้บาปของเราเสมอไป

เกิดแล้วต้องทนดิ้นรนไม่วาย
กว่าฉันจะตายไม่รู้เมื่อไหร่
คิดแล้วไม่นึกเสียใจ
จะเป็นไฉน หมือนกันไปทุกทุกคน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ , รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส บันทึกเสียงอีกครั้ง
วรวิทย์
© ชีวิตของคนเรา ใครเป็นเจ้าของก็ไม่ทราบ ถึงเวลาแล้วเอากลับไปทุกคน
ป้าแอ๊ด=

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงทาสชีวิต