กุหลาบดำ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ...โอ้กุหลาบดำ
เขาทิ้งเขาทำหยาบย้ำจนช้ำจนชั่ว
กลีบเกลาเฉาคล้ำไปทั่ว
โศกรัวร่วงรา
...อากุหลาบดำ
ถึงเคราะห์ถึงกรรมบาปล้ำจะซ้ำเติมฆ่า
สัตว์ไพรไหนนั้นมันพร่า
อย่าลาโลกตรม
...ฉันยังไม่ชังไม่เชือน
ขอเยือนเตือนขวัญเศร้าซม
ยั้งยืนรื่นรมย์
เหลือความล้มจมเหวแห่งกรรม
...โอ้กุหลาบเอย
ร้างเขาฉันเคยอกเอ๋ยใจเอ๋ยครวญคร่ำ
แต่บุญหนุนเนื้อตัวต่ำ
ใต้ธรรมพึ่งพา
...อากุหลาบดำ
งามล้ำคุณค่า
โอกุหลาบเอย
ขวัญเอยขวัญมารักษางามเจ้า
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ขลุ่ย
ผู้ขับร้อง : โสม อุษา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จังหวะ สโลว์
กังหันลม
© อยากฟังเพลงนี้มาก
ป้าโอ่ง
© โอ้กุหลาบดำเขาทึ้งเขาทำหยาบย้ำ...ทึ้ง...ไม่ใช่..ทิ้ง...

แต่บุญหนุนเนื้อตัวต่ำ ใต้ธรรมพึ่งพา = ได้ธรรมพึ่งพา...

vip94
© ท่อนสุดท้าย ... อากุหลาบดำ งามล้ำคุณค่า = ... อากุหลาบดำ
ธรรมล้ำคุณค่า


vip94
© ... โอ้กุหลาบดำ เขาทึ้ง..เขาทำหยาบย้ำจนช้ำจนชั่ว

vip94

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกุหลาบดำ