รักเร่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ณัฐ จิตระจินดา
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  รักเอ๋ยรักเร่พราวเสน่ห์พะพร่างต่างสี
แดงเหลืองนวลงามมากมี ยิ่งเห็นยิ่งทวีความรัก
รักเร่ผูกพันกระสันเสน่ห์ รักเร่เล่ห์โลมความสมัคร
รักเร่เที่ยวเร่รักนัก รักเร่ไม่ประจักษ์รักจริง

รักเอยรักเร่ เที่ยวเร่รักไปชายหญิง
รักเร่เร่รักพักพิง กลอกกลิ้งกับชู้ชูใจ
รักเร่แฝงเล่ห์รักร้าย เร่รักยักย้ายกลายใหม่
รักเร่สมรักผลักไป รักเร่ใช้เล่ห์เร่รัก

รักเอยรักซ้อน รักเกิดยอกย้อนรอนหัก
เพราะรักเร่หมายย้ายยัก สองฝักสองฝ่ายหลายครา
รักแล้วไม่สมอารมณ์มาด รักพลาดเสียจิตปรารถนา
รักซ้อนย้อนเป็นรักรา รักพาใจรักโรยไป
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จังหวะ ควิก วอลท์ซ
บันทึกเสียงอีกครั้ง รวงทอง ทองลั่นธม

วรวิทย์
© รักเอ๋ยรักเร่พราวเสน่ห์พะพร่างต่างสี
แว่วเสียงเธอ
© เพลงนี้เป็นเพลงที่ไพเราะมากเพลงหนึ่ง ผู้ประพันธ์เล่นคำได้ดีเยี่ยม ทำให้แกะเนื้อร้องยาก(อาศัยฟังเอา) เงี่ยหูฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง อยากให้ผู้ที่รายละเอียดที่สมบูรณ์มาช่วยแก้ไขเพื่อความถูกต้องสืบไปด้วยครับ สำหรับผมมีข้อเสนอแก้ไขดังนี้ (อาจะยังไม่ถูกต้องก็ได้)

รักเอ๋ยรักเร่ เที่ยวเร่รักไปชายหญิง
รักเอยรักเร่ เที่ยวเร่รักไปชายหญิง (จาก เอ๋ย เป็น เอย )

รักเร่เล่ห์รักพักพิง กลอกกลิ้งกับชู้ชูใจ
รักเร่เร่รักพักพิง กลอกกลิ้งกับชู้ชูใจ (จาก เล่ห์ เป็น เร่ )

รักเอยรักซ้อน รักเกิดยอกย้อนรอนหัก
รักเอยรักซ่อน รักเกิดยอกย้อนรอนหัก (จาก ซ้อน เป็น ซ่อน )

รักแล้วไม่สมอารมณ์มาตร
รักแล้วไม่สมอารมณ์มาด (น่าจะความหมายเดียวกับคำว่า "มุ่งมาดปรารถนา")

รักซ้อนย้อนเป็นรักลา
รักซ่อนย้อนเป็นรักรา (จาก ซ้อน เป็น ซ่อน , จาก ลา เป็น รา ความหมายเดียวกับคำว่า "โรยรา")

อีกประการหนึ่ง นามสกุล ของท่านผู้ประพันธ์เพลง คุณณัฐ จิตระจินดา ที่พบมาบางแห่ง เป็น จินตระจินดา บ้าง จิตรจินดา บ้าง เรียนท่านผู้รู้ข่วยฟันธงหน่อยครับ ขอบคุณครับ


ศรีพงษ์
© หลังจากที่ส่งข้อความข้างบนไปแล้ว ผมมาพิจารณาเนื้อร้องอีกครั้ง มาพบว่าคำที่ผมสงสัยนั้น ท่านผู้ประพันธ์ได้ขยายความเอาไว้เรียบร้อยแล้วตรงท้ายวรรค (ผมไม่ทันสังเกตเห็นเอง) ตามนี้ครับ

รักแล้วไม่สมอารมณ์"มาด" รักพลาดเสียจิต"ปรารถนา" (มุ่งมาดปรารถนา)

รักซ่อนย้อนเป็นรัก"รา" รักพาใจรัก"โรย"ไป (โรยรา)

ศรีพงษ์
© นามสกุลปัจจุบันจะใช้ จิตระจินดา ครับ เดิมป้าณัฐเคยเล่าให้ผมฟังว่าใช้ จิตรจินดา แ ต่ต่อมาสมัยหลังสงครามเลิกทางอำเภอได้ลงในทะเบียนบ้านสลับไปมาดังที่ถามมาทั้งสามนามข้างต้นครับ
หลานคุณป้าณัฐ
© สมัยเรียนที่โรงเรียนเตรียมคุณป้าใช้ว่า นัด จิตรจินดา ครับ
สันติ จิตระจินดา
© จากหนังสือ สุนทราภรณ์วิชากร (2532) ส่วนหนึ่งจากบทความเรื่อง ความประสานสัมพันธ์ระหว่างวรรณศิลป์กับคีตศิลป์ในเพลงสุนทราภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ เจตนา นาควัชระ

สิ่งที่ผู้เขียนใคร่ที่จะขอเน้นไว้ ณ ที่นี่ ก้คือว่า มาตรฐานอันสูงส่งที่นักร้องรุ่นแรกได้วางเอาไว้นั้น ส่วนหนึ่งสัมพันธ์กับความสามารถในการเข้าถึงคุณค่าในทางคีตศิลป์และวรรณศิลป์ของเพลงไปพร้อมๆกัน กล่าวอักนัยหนึ่ง ผู้ที่จะร้องเพลง เช่น "รักเร่" ได้ จะต้องมีความเข้าใจในด้านดุริยางคศิลป์อยู่ในเกณฑ์ดี เพราะเป็นเพลงที่เรียกร้องระเบียบวินัยสูงมากในด้านของจังหวะและเสียง และในขณะเดียวกันก้ต้องเข้าซึ้งถึงความหมายที่แฝงอยู่ในรูปแบบของวรรณศิลป์ ซึ่งต้องการความสามารถในการ"อ่านออกเขียนได้เชิงรรรณศิลป์"ที่อยู่ในระดับสูงพอกัน โดยที่ไม่เกี่ยวกับระดับของวุฒิบัตรหรือปริญญาบัตร รวงทองรับมรดกมาจากมัณฑนาเมื่อร่วม 30 ปี มาแล้ว มีนักร้องรุ่นใหม่คนใดบ้างซึ่งพร้อมที่จะรับช่วงมรดกนี้ต่อไปจากรวงทอง ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คงจะไม่ใช่ปัญหาของการออกเสียงตัว ร และ ล เท่านั้น
อำนาจ รักษ์งาน
© เพลงนี้บันทึกเสียงครั้งแรกตอนไหนค่ะ
นิสิตม.พะเยา
© รักเร่ มีการร้องช่วงยวยุคแรก น่าจะปี 2490
บุญมี
© คุณณัฐ จิตระจินดา เป็นเพื่อนรักของคุณมัณฑนา โมรากุลครับ เธอจึงขอให้แต่งเนิื้อเพลงนี้่ให้ โดยคุณมัณฑนา เล่าว่า คนอื่นเขาชมดอกกุหลาบงาม ดอกรักเร่ก็สีสวย งามมาก จึงเกิดเป็นเพลงนี่โดยครุูเอื้อใส่ทำนองทีหลังครับ

(จ่ากคำบอกเล่าของคุณมัณฑนา โมรากุลที่สัมภาษณ์ออกช่อง 11 เมื่อราว พ.ศ.2536)
ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักเร่