ตะลุงลำนำ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง ธนิต ผลประเสริฐ     
  ช. ชื่นอารมณ์ หวังชมอะไร จะให้สุขใจต้องมีเสียงเพลง
ญ.กล่อมดวงมาน สำราญครื้นเครง ร่วมกันบรรเลงขับเพลงลำนำ

(สร้อย)
ญ.เชิญซิเชิญมา_______ช. เชิญมาเต้นรำ
ญ.เชิยญมาร่ายรำ______ช. เชิญมาเต้นรำ
ญ.มาเริงระบำ_________ช. เชิญมาเต้นรำ
ญ.ร่ายรำพร้อมกัน______ช. ในเพลงตะลุง
ญ.ถึงไกลแสนไกล______ช. เราไทยด้วยกัน
ญ.เหนือใต้ผูกพัน_______ช. เราไทยด้วยกัน
ญ.เกิดชาตเดียวกัน______ช. เราไทยด้วยกัน
ญ.ร่วมกันร้องรำ________ช. ในจังหวะตะลุง

ช. ถ้ามีนางไว้เคียงข้างกาย จะเป็นจะตายพี่ก็ยอมน้องเอย
ญ.ปากชาวใต้ แม้นใครไม่เคย เชื่อคำช่นเชยต้องเลยระกำ
(ซ้ำสร้อย)

ช. ปากชาวใต้ หวานในหวานนอก กลัวแม่สาวบางกอกล่อหลอกให้ช้ำใจ
ญ.หากจริงจังเหมือนดังว่าไว้ ก็จัดผู้ใหญ่สู่ขอสมคำ
(ซ้ำสร้อย)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ไวโอลิน
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ดัดแปลงจากทำนองเพลงไทยเดิม "กราวตะลุง"
สุนทรีย์บันเทิง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงตะลุงลำนำ