คนเหมือนกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราก็คนเขาก็คน มีแหละจนคนด้วยกัน
ที่จริงโลกเรามันหมุนวน ชั่วดีปะปนหลายพรรณ
เกิดมาพึ่งพาอาศัยกัน ชาติเดียวเท่านั้นพลันลา

ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดครา เราเกิดมาคนเหมือนกัน
เมื่อตายร่างกายก็เหม็นไป สิ้นคนชื่นใจสัมพันธ์
เมื่อยังไม่ตายให้รักกัน อยู่กันสุขสันต์จนตาย

อย่าทำหยามในคน
ถือตนว่าตนเลิศลอย
เมื่อคนนิยมประโคมถ้อย
ผู้ใหญ่ผู้น้อยลอยไกล

ให้ดูหนูนิทาน ครั้งกาลโบราณกล่าวไว้
ช่วยพาสิงโตรอดตายได้
ตัวอย่างที่ใครรู้ทั่ว

อย่าเห็นเงาโตกว่าตัว คนใช่วัวกลัวอะไร
เมื่อดีกลับพองผยองลม เมื่อจมยิ่งจมมิดไป
ไม่มีผู้ใดจะเห็นใจ นี่แหละจำไว้คนเรา
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงนี้ครูแก้ว อัจฉริยะกุล ได้นำนิทานอีสปมาใส่ไว้ในเนื้อเพลงด้วยได้แก่ "ราชสีห์กับหนู", "สุนับกับเงา" และ "คางคกกับวัว"

2. จังหวะรัมบ้า
นิมิตฯ / เทพกร บวรศิลป์
© ปัจจุบันเพลงนี้ขับร้องโดย นักร้องคลื่นลูกใหม่ ชาย (เท่าทีพอจะทราบ )พี่ เอ็ม เชี่ยวชาญ,พี่ต๊ะ พิเชษฐ์,พี่โนต พรชัย ,พี่จิมมี่ บัญชา
แอร์
© เพลงนี้บันทึกแผ่นตรากระต่าย ของนาย ต. เง็กชวน
พรานทะเล(หนุ่ม)
© ขอฝากให้แก้ไขด้วยครับ...คำว่า"สุนับกับเงา" น่าจะเป็น"สุนัขกับเงา"จึงจะถูกต้องจริงไหมครับ
ศิริชัย
© วิถีของไทยเราจะใช้คติจากคำพังเพย สุภาษิต เป็นอุบายในการสอนให้มีกำลังใจ เช่น "เราก็คน เขาก็คน" "ชั่วเจ็ดที ดีเจ็ดหน" "เกิดชาติเดียว ตายหนเดียว" และ คติจากนิทานอีสป ที่จบด้วย "นิทานเรื่องนี้ สอนให้รู้ว่า..." การสอกแทรกสิ่งเหล่านี้ จึงเป็นเสน่ห์ประการหนึ่งแห่ง "มนต์เพลงของสุนทราภรณ์"
หนุ่ม เมืองนนท์
© ได้ฟังที่ครูเอื้อร้องแล้ว 2 เที่ยว ขอให้ช่วยแก้ไขเนื่อเพลงหน่อย ในบันทัดที่ 2 "มีแหละจนคนเหมือนกัน" แก้เป็น "มีแหละจนคนด้วยกัน" และในบันทัดที่ 10 "ถือว่าตนเลิศลอย" เพิ่มคำว่าตนเข้าไป เป็น "ถือตนว่าตนเลิศลอย"
หนุ่มกาญจน์
© ชอบมากๆเลยค่ะ
แก้ว
© ชอบมากบทเพลงนี้
Mu
© อยากมอบเพลงนี้แด่...พันธม็อบ
modtalon@hotmail.com
© ท่อนสาม แก้เป็น ถือตนว่าตนเลิศลอย
ปิ๋วบ้านไกล
© นิทานอิสป คางคกกับวัว น่าจะเป็น "อึ่งอ่างกับวัว"นะคะ
อยากคิดด้วยคน
ศิริวรรณ
© ฟังเพลงได้ที่นี่ http://www.youtube.com/watch?v=sf6n_hmgMaY&feature=related
โก๋หลังวัด
© เเด่ะน่าสนราวดนารนดสาเนาสาร้ารเสดน่ม้านรัสเสดารนันยะนานเวดสเสาส้นีวดสเสเสานัส้าเสวเวดนัรเนว้ส้าส้าดาพึเด่เเต้เเดสถาส่ส้าตะจึสสเสเส้ส้ส่าส้วเนีวัรีวาวน่ะวะวันัรคตนถนรุเเท้ท้าทาเเนนนรดะรเสเส่าดส้ยะนัรยยีรั่สาเเสรั่รนัรรนราเสสื่สว้าอ้ยั้เวแงดยนยรเสเย้ยเน่นสสสสาเบบบบบบยัสสสสสสสสสสสสานาสส้สส่านีนรนนีรวสวน่ส้ส่ว้นเวสว้านัว้เนนว้าเนยาสายานยั้สน่าสเวส่วนัวีวส้าว้ม้ส่วานยะยดนกนะยรัรี้สาสรีนรสวีน่น้ส่น่าส่ส่าส้าสเวนีนราส่าว้ย้ยีส้วเส้นยีน่ว้ว่สวเดงเดย้วเงว้ย้ส้วียนรนนย้สว้สว่สส่าส่าสว้สสวาวส้าส้วส้ว้สส่าวน้รยีวยะวใดวเกดะภรพระจัราเเสดาสเเวเส่าส้าสส่ส่าสานัราเนสาสานรันีเสืสเน้รัยีนะนย้รนพกัรีนพีสั้ย้เส่ว้สวาตัรพะสัพดาสัสเระเสาใส่ส่เสานยาส่าส้ววเเว่สาวสาสส่วสายนีวีรสส่วาส่สว้ส่ว่ว่สาส่าวาสสาสย้นียา
เนตร

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงคนเหมือนกัน