ชีวิตคนเดน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เราคนเหลือเดนลำเค็ญกันเยี่ยงเดนคน
มันมีนรกปกตน
เพราะเวรเป็นต้นนำตนเข็ญ
เราเกิดมาชะตาพาเรายากเย็น
ลำบากชอกช้ำลำเค็ญ
เพราะเวรมันเข่นเข็ญข่มชะตา

ร่างกายเหมือนคนทุกส่วน
แต่คนล้วนหวนมานินทา
ด้วยเห็นเดนคนด้วยตาเขาจึ่งกล่าวหาใช่คน
ช้ำกายช้ำทรวงเหลือทนโอ้ใจเราคนเหมือนกัน

เดนคนมันใช่คนรกหล้า
ถ้าใครเห็นธรรมาคงเมตตาตัวฉัน
ถึงต่ำถึงต้อยน้อยนั่น
ยังรู้มองกันเหมือนคน

คนดีหรือเดนเป็นคนบนโลกเดียวกัน
เพียงกรรมซ้ำซ้อนผูกพัน
นั้นมากางกั้นคอยปันผล
เราเกิดมาชะตาพาเรายากจน
เรานี่ชีวิตเดนคน
หัวใจเข้มข้นล้นด้วยทนทาน

ชั่วดีรู้ดีกันอยู่
แต่เพียงรู้ขอเพียงดวงมาน
จวบเผลอเจอความชั่วราญ
เหมือนถูกไฟผลาญชีพวาย
ช้ำจริงช้ำใจช้ำกายโอ้เราเลวร้ายเหลือดี

เดนคนมันก็คนรู้ชั่ว
แต่คนเขาเมามัวมาเกลียดกลัวดังผี
โถกรรมซ้ำมันทุกที
อนาถหนอชีวี คนเดน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... คนใต้สุดสยาม
ผู้ขับร้อง : สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงที่ไพเราะทั้งทำนองและคำร้อง แต่เสียดายที่ไม่ค่อยมีเผยแพร่ เป็นเพลงในชุดปรารถนาครับ
มิค
© ไม่เคยได้ยินเลยอ๊า หาได้ที่ไหนครับ
เกี้ยว

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงชีวิตคนเดน