ล่องใต้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  * งามแสนงามเมืองใต้ ถิ่นแดนไทยวิไลเรืองรอง
ในพื้นดินแดนทอง พวกพี่น้องผองเราชาวไทย
เรียกนามนี้ขวานทองร่วมพี่ร่วมน้องทุกคนใช่อื่นไกล
ผูกสมัครเรารักด้วยหัวใจทุกคนเป็นไทยเลือดไทยผิวไทยเดียวกัน

(ซ้ำ *)

ชมแล้วช่างงามทุกถิ่นสมนามแสนงามยามล่องใต้
หัวใจหมายมั่นคิดถึงทุกวัน
หาดทรายนั้นผูกพันให้ฝันละเมอจิตใจเพ้อครวญ
งามห้วยละหาน ท้องธารป่าไพรสวยงามอยู่ทั่วไปทั้งนาไร่และสวน
มองไหนยั่วใจให้รัญจวนขวานทองเมืองใต้ชวน ชวนจิตให้คิดไป

เมืองพุทธก็มี สูงค่าของดีขององค์ศาสดา
นั้นจารึกให้สวยกายและใจ
แห่งชาวใต้มากมายด้วยวัฒนธรรมหลักธรรมะนั่น
ต่างศาสนา ทุกคนเกิดมาผืนดินไทย เลือดไทย ไทยเราเกิดร่วมกัน
จึงรักปักดวงใจผูกพัน มิเคยคิดบิดผัน คงมั่นในรักไทย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงล่องใต้อยู่ในชุด สเตอริโอ ถ้าเธอจะรอฉันก็จะรัก
คอยรวีวันใหม่
© ชุด ถ้าเธอจะรัก ฉันก็จะรอ ครับ
การ์ฟิลด์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงล่องใต้