ห้วงน้ำลึก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  สายน้ำหลั่งไหลน้ำใจบุคคล
ไหลเชี่ยวเลี้ยววน โอ้น้ำใจคนลึกซึ้ง
ลำห้วยเหวธารถ้ำคลองหนองบึง
ทะเลลึกไม่ได้กึ่ง ลึกซึ้งไม่ถึงน้ำใจ
น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจยากจริง
ลึกด่ำไหลดิ่งยิ่งกว่ากระแสน้ำไหล
อยากจะรู้ดูน้ำใจ
เหตุไฉนลึกยิ่งกว่าแม่คงคาวารี

* ผู้ที่มีความรักหวัง
คู่ครองจะต้องระวังระไวใคร่ครวญให้ดี
อุบายเล่ห์กลคนนี้
มากมายหลากหลายวิธี มีดีแลชั่วทั่วไป
ควรนึกตรึกตรองแล้วมองให้นาน
น้ำใจต้องอ่าน ควรกะประมาณการไกล
อย่าเมารักมักตามใจ
ตรวจนิสัยให้แน่นอน ก่อนตกลงปลงใจ

(ซ้ำ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียงครั้งที่สองโดยคุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
แว่วเสียงเธอ
© ศรวณี โพธิเทศ บันทึกเสียงอีกครั้ง
วรวิทย์
© **จากหนังสือ ดาวประดับฟ้า มัณฑนา โมรากุล
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 21 พ.ค.2538
...ร้องออกอากาศครั้งแรกประมาณปี 2490...
กลีบลำดวน
© บันทัดที่สี่ ท่อนที่สอง ต้องเพิ่มคำร้อง จากมากมายหลายวิธี เป็นมากมายหลากหลายวิธี ตกไปหนึ่งคำค่ะ
อบอุ่น
© 1.เข้ามาจะบอกอย่างที่พี่อบอุ่นบอกล่ะค่ะ.. หลากหลายวิธี
2.และ โธ่..น้ำใจคนลึกซึ้ง ต้องเป็น โอ้..น้ำใจคนลึกซึ้ง ค่ะ
(แจนเข้ามาแจ้งไว้เมื่อ22มกราคม 2551ค่ะ)
Jan
© คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ได้ร้องบันทึกเสียงอีก 2 ครั้ง
ครั้งที่ 2 บันทึกเสียงใหม่ ในปีพ.ศ. 2552

นักรบชายแดน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงห้วงน้ำลึก