ศรัทธารัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ''''ธาตรี''''
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โอ้เพิ่งประสบพบเธอ
กระไรละเมอ(นะเออ)ใจสั่น
อกเหมือนต้องมนต์ดลจิตผูกพัน
ให้เฝ้าใฝ่ฝันมิคลาย
มันแปลกตรงที่หัวใจ
ไม่เคยรักใครง่ายๆ
ไฉนเจอะเธอจึงวุ่นหัวใจมันวุ่นไม่วาย
มันเฝ้ากระหายหมายปอง
ชะรอยเป็นบุญหนุนนำทำไว้ปางก่อน
ได้กลับมาย้อนสนอง
หรือว่าชาตินั้นฉันเธอได้เป็นคู่ครอง
ชาตินี้จึงต้องนัยน์ตา
มันแปลกตรงที่พบเธอ
กระไรละเมอคิดว่า
ว่าฉันกับเธอคงร่วมศรัทธา
เฝ้าปรารถนาเหมือนเดิม

(ซ้ำทั้งหมดอีกครั้ง)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จังหวะแทงโก้
-

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงศรัทธารัก