ละครชีวิต

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  ถึงยามสำราญขอท่านฟังฉันหน่อยก่อน
แม้นดูละครแล้วกลับมาย้อนดูตัว
พระ นาง ตัวโกงถึงคราวออกโรงพันพัว
ชวนหัวเมามัวเต้นยั่วดังฝัน
ละครระกำช้ำจิตใจ ละครดีใจเราหัวร่อ
นั่นแหละภาพล้อเราทุกวัน
บทตัวละครมีแต่ยอกย้อนชวนให้
ระเริงจิตใจให้เคลิ้มไปพลัน
ละครมีสอนใจกัน ละครเลิกแล้วลืมพลัน
เหมือนนอนหลับฝันเพียงคืน

(ซ้ำทั้งหมด)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : จุรี โอศิริ , บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงที่เก่ามากเพลงหนึ่ง บันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณจุรี โอศิริ บันทึกครั้งที่สองโดย
บุษยา รังสี
rasada09@yahoo.com
© สุดยอดครับ
DMC นักนิยมเพลงเก่า
© บทเพลงนี้ คุณแม่ วงจันทร์ ก็เคยนำมาร้องเหมือนกันครับ
คุณ ธีปกร ไชยปัญโญ
© เป็นเพลงที่มีความหมายดีมาก ๆ ฟังเพลงแล้วทำให้มีเวลามามองดูตัวเอง
ชีวิตใหม่
© บรรทัดที่สองจากข้างล่าง "ละครนี่สอนใจกัน" ไม่ใช่ "ละครมีสอนใจ "กันค่ะ (ตามเสียงร้องของบุษยา)
อบอุ่น
© เนื้อร้องที่คุณจุรีร้อง ค่อนข้างแตกต่างจากคุณบุษยาหลายท่อนครับ

ถึงยามสำราญขอท่านฟังฉันหน่อยก่อน
แม้นดูละครแล้วกลับมาย้อนดูตัว
พระ นาง ตัวโกงถึงคราวออกโรงพันพัว
ชวนหัวเมามัวเต้นยั่วดังฝัน
ละครระกำซ้ำเศร้าใจ ละครดีใจเราหัวร่อ
นั่นแหละภาพล้อเราทุกวัน
บทตัวละครบทบาทยอกย้อนชวนให้
หลงลืมปล่อยใจให้เคลิ้มตามมัน
ละครนี่สอนใจกัน ละครเลิกแล้วลืมพลัน
เหมือนนอนหลับฝันเพียงคืน
DexterPooh
© อยากรู้จริงๆว่าเพลงนี้บันทึกลงแผ่นเสียงออกกวางสู่สาธารณครั้งแรกเมื่อไหร่ และใน version ของ บุษยา รังสี เมื่อไหร่ ขอความกรุณาจากท่านผู้มีขัอมูลด้วยครับ
ครองแผน ฉายธรรม
© http://www.youtube.com/watch?v=yfKCeLuTLWA
ลิงค์นี้เป็นฉบับของคุณจุรีครับ
ปวีร์ พฤกษเศรษฐ
© เสียดายที่ผูขับร้องเพลงนี้ทั้งสองท่านได้ถึงแก่กรรมแล้ว
สมพล

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงละครชีวิต