น่าน้อยใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มันน่าน้อยใจจริงเอย น้องรักเราเคยชมเชยกันมา
พี่ต้องเสียน้ำตา เศร้าโศกโศกาอาลัย
มันน่าน้อยใจจริงเรา หลงรักนงเยาว์มัวเมาเอาใจ
ช่างไม่ไว้เยื่อใย เจ้าไม่เห็นใจไยดี
ความหลังครั้งก่อนเอย ควรหรือทรามเชยทำเฉยเมยกับพี่
น้องมาตัดไมตรี โอ้ยอดชีวีไม่หวังดีมีเมตตา
มันน่าน้อยใจจริง ๆ รักหญิงจริงจังดังดวงชีวา
ช่างไม่เหลียวดูหน้า โอ้อนิจจาอาวรณ์

มันน่าน้อยใจจริงเอย เยาะเย้ยไยไพทำไมงามงอน
พี่เฝ้าขอวิงวอน จะให้ง้องอนเพียงไร
มันน่าน้อยใจจริงเธอ หลงเพ้อรำพันงงงันตันใจ
เจ้าสิ้นรักอาลัย เกลียดชังถึงไม่มองมา
ใยน้องมาหลบเมิน จำเพาะบังเอิญพบพักตร์เผชิญดวงหน้า
พบเธอกลับหลบตา โอ้ยอดชีวาควรหรือมาตัดรอน
มันน่าน้อยใจจริงเอย น้องเอ๋ยชิงชังจงฟังคำวอน
พี่จะของ้องอน แม่จงผันผ่อนปรานี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ความหลังครั้งก่อนเอย น่าจะเป็น ความหวังครั้งก่อนเอย ฟังจาก MP3
ใยน้องมาหลบเมิน เป็นคำถาม น่าจะใช้ ไย
สุรพันธ์ นว.

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงน่าน้อยใจ