สวัสดีปีใหม่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

หญิง 1) สิ่งที่ล่วงแล้วให้แล้วกันไป
อย่าได้ผูกใจอาวรณ์

หญิง 2) จับมือกันไว้อวยชัย
อวยพรสุขสโมสรเริงรมย์

หมู่หญิง) ความพลั้งพลาดล่วงเกิน
อย่าหมางเมินระทม
รวมน้ำใจให้เกลียวกลม
จงถึงอารมณ์อภัย

พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน

หมู่ชาย) แย้มยิ้มยินดีปรีเปรมดิ์
สุขเกษมเปรมใจ
เรามาตั้งต้นชีวิตกันใหม่
เราผูกใจไว้ไมตรี
ประสานน้ำใจเราไม่ให้ระคาง
ตั้งต้นทุกทางอย่างดี
มารักกันให้คงมั่นทวี
ร่วมกันรับปีใหม่เทอญ

พร้อม) สวัสดีปีใหม่แล้ว
ผองไทยจงแคล้วปวงภัย
ช่วยกันรับขวัญปีใหม่
เถลิงฤทัยไว้มั่น
สุขศรีปีใหม่หมาย
สุขใจและกายรวมกัน
สำราญสำเริงบันเทิงมั่น
สุขสันต์ยิ้มกันไว้ก่อน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี, ชวลี ช่วงวิทย์ นำหมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


เพลงนี้บันทึกหลายครั้ง แต่ละครั้ง หญิง-ชาย ร้องสลับไม่เหมือนกัน แต่เรียงเนื้อร้องอย่างเดียวกัน
นิมิตฯ
© บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2498 โดย ชาวคณะสุนทราภรณ์
กังหันลม
© หญิง1คุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
หญิง2คุณชวลัย์ ช่วงวิทย์ ครับ เพลงนี้ผมไม่ค่อยได้ฟังเต็มเลยได้ฟังเต็มๆเมื่อคืนนี้เพราะมากครับ(ทุกทีจะได้ฟังแต่ท่อนแรกที่ร้องพร้อมกัน)
อ๋อคุง
© สุนทราภรณ์ - ศรีสุดา นำหมู่ครับ
การ์ฟิลด์
© เพลงนี้คุณเพ็ญศรี คุณชวลี เป็นผู้ขับร้องนำหมู่สุนทราภรณ์
จากนั้น คุณศรีสุดา และดาวรุ่งสุนทราภรณ์ ได้นำมาบันทึกขับร้องใหม่
แฝงนาม
© ขอส่งเพลง"สวัสดีปีใหม่" ให้ทุกๆคนที่เพื่อนfacebooK
มาลี อาสาเสนีย์
© ถ้าเป็นต้นฉบับน่าจะมี คุณวินัย ครูเอื้อ คุณเพ็ญศรี คุณชวลี คุณจันทนา ร้องหมู่ร่วมกันนะคะโดยมีคุณเพ็ญศรีกับคุณชวลี ร้องนำ
น้ำค้าง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสวัสดีปีใหม่