ถิ่นอาร์มทอง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ช)ในถิ่นอาร์มทอง เราปองสมดั่งหวังมา
คือแหล่งเราฝากชีวาเป็นทหารกล้าเกรียงไกร
ญ) รั้วแดงกำแพงเหลืองเราแม้นเข้ามาแล้วภูมิใจ
ล้วนครองดาวทองวิไล ผองเราเก่าใหม่ไมตรี
ช) เราเลือดเดียวกัน เราฝังรักมั่นฤดี
ดาวเก่าดาวใหม่ต่างมี เราเหมือนน้องพี่ต่างมา
ญ) ศาลาวงกลมสมใจพร้อมฤทัยอาทรต่อศรัทธา
พ) รักกันเกลียวกลมสมวงกลมพา ผองเราถ้วนหน้าสามัคคี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงที่แต่งให้กับรร.จปร.ค่ะ เพราะที่รร.จปร.จะมีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจหลายๆอย่างให้กับนนร.และหนึ่งในนั้นก็คือ "ศาลาวงกลม" หรือ "ศาลาลม" ที่สร้างมาตั้งแต่สมัยรร.จปร.ยังอยู่ที่มัฆวาน ราชดำเนิน แม้จะย้ายไปอยู่ที่นครนายกในปัจจุบัน แต่ศาลานี้ก็ได้จำลองมาสร้างไว้ที่รร.จปร.แห่งใหม่ด้วย ตั้งอยู่หน้าหอประชุมรร.จปร.ค่ะ ข้างในมีรูปปั้นของร.5ครึ่งองค์ค่ะ เป็นที่สักการะบูชาของนนร.ทุกคน เวลาจะไปฝึกภาคหรือดูงานต่างๆ ทุกคนจะต้องมากราบไหว้ขอพรจากท่านค่ะ แม้เวลาจะกลับบ้านก็มาขอพรกันค่ะ .... เล่าเท่าที่จำได้ ผิดพลาดขออภัยค่ะ
ญาตินนร.4152
© ถิ่นอาร์มทอง

ช. ๑. ในถิ่นอาร์มทอง เราปองสมดั่งหวังมา

คือแหล่งเราฝากชีวา เป็นทหารกล้าเกรียงไกร

ญ. ๒. รั้วแดงกำแพงเหลืองเรา แม้นเข้ามาแล้วภูมิใจ

หวังครองดาวทองวิไล ผองเราเก่าใหม่ไมตรี

ช. ๓. เราเลือดเดียวกัน เราฝังรักมั่นฤดี

ดาวเก่าดาวใหม่ตามที เราเหมือนน้องพี่ตามมา

ญ. ๔. ศาลาวงกลมสมใจ คล้องฤทัยอาร์มทองปองศรัทธา

ช.-ญ. รักกันเกลียวกลมสมวงกลมพา ผองเราถ้วนหน้าสามัคคี

๕. ศาลาวงกลมสมใจ คล้องฤทัยอาร์มทองปองศรัทธา

ช.-ญ. ถึงยามไกลกันสัมพันธ์วิญญาณ์ ผองเราถ้วนหน้าสามัคคีหมายเหตุ เที่ยวแรก ร้อง ๑, ๒, ๓, ๔

เที่ยวสอง ร้อง ๑, ๒, ๓, ๕
ดอกจาน..บานสะพรั่งหน้าแล้ง...(ชัย อุดร)
© เนื้อเพลงที่ถูกต้องควรเป็นอย่างนี้ครับ
"(ช)ในถิ่นอาร์มทอง เราปองสมดั่งหวังมา
คือแหล่งเราฝากชีวา เป็นทหารกล้าเกรียงไกร
(ญ) รั้วแดงกำแพงเหลืองเรา แม้นเข้ามาแล้วภูมิใจ
ล้วนครองดาวทองวิไล ผองเราเก่าใหม่ไมตรี
(ช) เราเลือดเดียวกัน เราฝังรักมั่นฤดี
ดาวเก่าดาวใหม่ตามที เราเหมือนน้องพี่ตามมา
(ญ) ศาลาวงกลมสมใจ คล้องฤทัยอาร์ทองปองศรัทธา
(ช.ญ.)รักกันเกลียวกลมสมวงกลมพา ผองเราถ้วนหน้าสามัคคี
(ช) ในถิ่นอาร์มทอง เราปองสมดั่งหวังมา
คือแหล่งเราฝากชีวา เป็นทหารกล้าเกรียงไกร
(ญ) รั้วแดงกำแพงเหลืองเรา แม้นเข้ามาแล้วภูมิใจ
ล้วนครองดาวทองวิไล ผองเราเก่าใหม่ไมตรี
(ช) เราเลือดเดียวกัน เราฝังรักมั่นฤดี
ดาวเก่าดาวใหม่ตามที เราเหมือนน้องพี่ตามมา
(ญ) ศาลาวงกลมสมใจ คล้องฤทัยอาร์มทองปองศรัทธา
ถึงยามไกลกันสัมพันธ์วิญญา ผองเราถ้วนหน้าสามัคคี
.................(ดนตรี).....................
(ช) ในถิ่นอาร์มทอง เราปองสมดั่งหวังมา
คือแหล่งเราฝากชีวา เป็นทหารกล้าเกรียงไกร
(ญ) รั้วแดงกำแพงเหลืองเรา แม้นเข้ามาแล้วภูมิใจ
ล้วนครองดาวทองวิไล ผองเราเก่าใหม่ไมตรี
(ช) เราเลือดเดียวกัน เราฝังรักมั่นฤดี
ดาวเก่าดาวใหม่ตามที เราเหมือนน้องพี่ตามมา
(ญ) ศาลาวงกลมสมใจ คล้องฤทัยอาร์มทองปองศรัทธา
รักกันเกลียวกลมสมวงกลมพา ผองเราถ้วนหน้าสามัคคี"
Mod2489

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงถิ่นอาร์มทอง