ปทุมนาง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ปทุมนาง
สำรวยสล้างกลางธารา
แนบเนื้อแนบน้ำงามตา
สมลักษณ์หนักหนาน่าเชย
พุ่มเนื้อเหนือทรวง
เสียดายที่บัวสระหลวงต้องล่วงเลย
ปทุมแห่งนางนี้เอยน่าชมชิดเชย
กระเพื่อมกบเกยอกนาง

*** บัวสลอนร่อนตูม
ตูมเต่งตรงงามทรงสำอาง
โอ้ว่าปทุมของนาง
เต่งตั่งหลั่นสล้างบัวกลางสระสิ้นงาม
ปทุมนาง
สำอางแนบร่างนงราม
ข่มศรีบัวหลวงให้ทราม
โกสุมปทุมที่งามเสื่อมสวยทรามสิ้นเอย

ซ้ำ ***
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ท่อนแยก " บัวสลอนร่อนตูม " ฟังเสียงร้องแล้วน่าจะเป็น
" บัวสลอนกล้อนตม "
มนตร์
© แต่ผมฟังเป็น "บัวสลอนร่อนทรง" นะครับ แล้วมันก็คล้องกับ "ตูมเต่งตรง" ด้วย
สบสันต์
© ไม่น่าเชื่อว่าจะเอาหน้าอกของผู้หญิงมาแต่งเป็นเพลงได้ สุดยอดเลยครับ เปรียบเทียบปทุมนางกับปทุมในสระได้อย่างแยบคาย
m_sk128
© ครูวินัยร้อง "บัวสลอนร่อนทรง" นะครับ ไม่ใช่ " บัวสลอนร่อนตูม " แน่นอน...

มนต์เสียงเพลง
© ขอมอบเพลงนี้เพื่อคุณ
สมพงษ์ กัมพลาศิริ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงปทุมนาง