สุขสันต์วันเกิด

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  สุขสันต์วันเกิดอันสุนทร
ไหว้วอนพรภาคพรหมพิมาน
เสกสรรค์บันดาลใจสำราญ
สำเริงชนนานชีวิตชี่นบาน
สุขศานติ์โสตเทอญ

สุขสันต์วันเกิดอันไฉไล
โชคชัยไพจิตรไปทั้งหล้า
สวรรค์วันเกิดอันโสภา
น้อมนำชีวาวิวัฒนา อายุยั่งยืน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... เชี่ยว ชาญชล (คนชอบดื่ม)
ผู้ขับร้อง : หมู่สุนทราภรณ์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© สุนทรถู้เกิดตอนไหน

กด

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสุขสันต์วันเกิด