นานแล้วไม่พบกัน

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง สุรัฐ พุกกะเวส
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  นานแล้วไม่พบกัน
เฝ้าคอยทุกวันด้วยใจมั่นผูกพันรักปอง
เจอะใครฉันจ้อง
ด้วยใจเรียกร้องฉันจ้องว่าต้องเป็นเธอ
แต่ครั้นเขาหันมาอกเอยนิจจาไม่ยักใช่
ยิ้มให้แล้ว..เหม่อ ฉันมองเขา..เก้อ
ด้วยใจฉันเผลอละเมอพร่ำเพ้อทุกวัน
เธอนะใจทำไมร้ายยิ่ง
หรือจะทิ้งความจริงใจนั้น
ครั้งดั้งเดิมนั้นเสกสรร
คำรำพันรักไม่หน่าย
รักไม่เสื่อมคลายจนตายด้วยรักแท้แน่ใจ

นานแล้วไม่พบกัน
แต่ความสัมพันธ์เมื่อครั้งก่อนไม่คลอนหายไป
ว่าเคยรักใคร่
ร่วมใจรักไว้จำได้อย่างไรยังรู้
ใจฉันคิดถึงเธอ คร่ำครวญละเมออยากเจอแน่
รักคงแท้ สู่ขอเป็นเนื้อคู่
อย่าให้อดสูอายใคร มั่นไว้แน่นอน
เธอนะเธอหากเจอเมื่อไหร่
ฉันจะยั่วเหมือนไม่อาวรณ์
ด้วยว่าเธอนั้นหลอกหลอน
ฉันร้าวรอนร้อนใจยิ่ง
ร้ายจริงผู้หญิงพอเบื่อแล้วก็ทิ้งฉันไป

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เป็นเพลงจังหวะฟรอกทร็อต
Lelouch
© คุณสุปาณี พุกสมบุญ เคยเล่าว่าท่านเคยร้องมาก่อนแล้วต่อมา คุณวินัย จุลละบุษปะ นำไปขับร้องต่อ
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงนานแล้วไม่พบกัน