เรณูดอกฟ้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เรณู กลิ่นเจ้าชื่นชูอยู่เหนือกลิ่นใด
ดอกเจ้าคงสวยงามวิไล กลิ่นเจ้าเร้าใจให้ชื่นเชย
รื่นรมย์ ได้ชื่นได้ชมเมื่อลมรำเพย
เรณูดอกฟ้าหอมนักเอย
ชวนชิดชื่นเชยกลิ่นเจ้าเอ๋ยเหลือข่ม
เรณูดอกฟ้า ชื่นหนักหนาคราล่องลอยลม
ลมหวนชวนให้ตรม สิ้นกลิ่นดมขื่นขมตรมอาจิณ
เรณูเจ้าเอ๋ย กลิ่นเจ้าเปิดเผยเชยสู่พื้นดิน
โอ้ถ่อมดวงใจไม่หวงประทิน
เป็นบุญแก่ดิน อกใจถวิลอาวรณ์
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : มัณทนา โมรากุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ครูเอื้อ สุนทรสนานแต่งเพื่อชมโฉมคุณเรณู เดือนดาว
หรือต่อมาคือคุณเรณู ภมรมนตรีคุณแม่ของคุณยอดมณู-ยุรนันท์
ภมรมนตรีนั่นเอง ซึ่งขณะนั้นคุณเรณูเป็นรองนางสาวไทยหรือนางสางไทยในขณะนั้น
ซึ่งผู้เขียนไม่มั่นใจว่าอย่างใดแน่
smileman75@hotmail.com
© ขออภัยอย่างยิ่งแท้จริงแล้วมิใช่คุณเรณุเดือนดาว แต่เป็นคุณเรณู พิบูลย์ภานุวัฒน์ ขออภัยอย่างยิ่งเพราะผู้เขียนเกิดไม่ทัน ได้ยแต่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟังครับ
smileman75@hotmail.com
© ศรวณี โพธิเทศ บันทึกเสียงอีกครั้ง
วรวิทย์
© ชวนชิดชื่นเชยกลิ่นเจ้าเอ๋ยเหลือข่ม = ชวนชิดชวนเชยกลิ่นเจ้าเอ๋ยเหลือข่ม
อัน
© คุณแม่เรณู ภมรมนตรี ท่านยังสาว และสวยอยู่มาก แม้ว่าท่านอายุ ๘๓ ปีแล้ว (เกิด พ.ศ. ๒๔๗๐) ท่านเคยเป็นรองนางสาวไทยที่ปฎิบัติหน้าที่มากกว่านางสาวไทยเสียอีก ท่านมีอารมย์ขัน ร้องเพลงเพราะ คุยสนุกมาก ท่านเล่าให้ฟังว่าเพลงนี้ ครูเอื้อและครูแก้วแตงให้ท่านในจังหวะแทงโก้ที่ไพเราะมาก
ปริสุทธิ์ ตลิ่งชัน

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเรณูดอกฟ้า