ล่องนาวา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ลอยล่องนาวาลอยมาในสาคร
แสงพระจันทร์อ่อนอ่อนสะท้อนงามอร่ามตา
ลมสะบัดโชยพัดมานาวาน้อยลอยลิ่ว
ดูระลอกเป็นริ้วพลิ้วแลกระเพื่อมเลื่อมมลาย
แสงพระจันทร์เฉิดฉายเห็นเป็นประกายสายสว่างจ้า
งามระยับจับตาดาราเลิศเพริศพราย

ลอยล่องนาวาลอยมาในวารี
งามยามราตรีห้วงนทีเป็นที่หย่อนใจ
ดวงศศิธรแขไขแสงนวลชวนชื่น
ดาราลอยดาษดื่นพื้นภาคนภามากมาย
ดาวล้อมเดือนเกลื่อนกระจาย
แสงพรายสว่างวาวกระจ่างตา
ลอยล่องนาวาลอยมาพาให้เพลิดเพลิน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้ไพเราะมาก ฟังแล้วคล้อยตามเกิดความรู้สึกเหงา และเวิ้งว้างมากเลยครับ สุดยอด แห่งความไพเราะเลย ครับ
คนรักสุนทราภรณ์
© เงาะว่าเพราะมาก
ฟก
© เคยได้ยินเป็นเสียงของสุนทราภรณ์ด้วยนะครับ
แว่วเสียงเธอ
© เพราะแต่เดิมสุนทราภรณ์ขับร้องมาตลอดแต่ไม่ได้บันทึกเสียง ต่อมาจึงมอบให้บุษยา รังสี ขับร้องบันทึกเสียง

แว่วเสียงเธอ
© ลอยล่องนาวาลอยมาในสาคร
แสงพระจันทร์อ่อนอ่อนสะท้อนงามอร่ามตา
ลมสะบัดโชยพัดพา นาวาน้อยลอยลิ่ว
ดูระลอกเป็นริ้ว พลิ้วแลกระเพื่อมเลื่อมลาย
แสงพระจันทร์เฉิดฉายเห็นเป็นประกายสายสว่างจ้า
งามระยับจับตาดารางามเลิศเพริศพราย

ลอยล่องนาวาลอยมาในวารี
งามยามราตรีห้วงนทีเป็นที่หย่อนใจ
ดวงศศิธรแขไขแสงนวลชวนชูชื่น
ดาราลอยดาษดื่นพื้นภาคนภามากมาย
ดาวล้อมเดือนเกลื่อนกระจาย
แสงพรายสว่างวาวกระจ่างตา
ลอยล่องนาวาลอยมาพาให้เพลิดเพลิน
วรวิทย์
© บ้านอยู่ริมคลอง ชอบพายเรือกลางคืนชมดาว ร้องเพลงนี้ไปด้วย ได้อารมณ์มากๆ
Phan
© คุณมัณฑนา โมรากุลก็เคยร้องไว้ครับ แต่ไม่ได้บันทึกเสียง
ศศิธรารัตน์
© คุณบุษยา รังสีร้องเพราะมากๆๆๆ
ต้องตา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงล่องนาวา