คลื่นกระทบฝั่ง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง ดัดแปลงจากเพลงไทยเดิม     
  ริมทะเลคลื่นซัดน่าฟัง
คลื่นกระจายประดังกระทบฝั่งพรรณราย
ชลสินธุ์มันดิ้นพราวพราย พอกลืนพื้นหาดทราย
คลื่นละลายหายไป ด้วยพื้นของทรายดูดไปพลัน
น้ำเสียงฟังไกลใกล้
ก้องทั่วไปฤทัยไหวหวั่น
เสียงคลื่นดุดัน แรกก็ดังเสียงฟังดังลั่น
ซ่าแล้วกลืนสิ้นกัน
แต่แล้วก็พลันพร่ากระจาย

คำผู้ชายง่ายนักจักฟัง
ดุจดังคลื่นประดังกระทบฝั่งละลาย
นานไปก็สิ้นความหมาย ดังคลื่นฝังฝั่งทราย
พูดแล้วเลือนเคลื่อนคลาย สิ้นรักเมื่อปลาย สุดที่จะฟัง
น้ำเสียงชายคลายเคลื่อน
แรกสะเทือนเหมือนคลื่นไหลหลั่ง
ครั้นได้ดังหวัง ก็กลับกลายคล้ายคลื่นกระทบฝั่ง
สุดวจีที่ฟัง สิ้นรักประทังไม่ยั่งยืน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : จันทนา โอบายวาทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© นำทำนองไทยเดิม"คลื่นกระทบฝั่ง"มาใส่คำร้อง
จันทนา โอบายวาทย์ ขับร้องบันทึกแผ่นเสียงเป็นคร้งแรก
rasada09@yahoo.com
© Khun Yoong at on line station klong samva played on Sunday 6/24/2007. This song is melodic and beautiful charming. I am not sure that singer is Khun Chantana or Khun Supranee.
Preecha
© สงสัยงเนื่อเพลงตั้งแต่
"น้ำเสียงฟังไกลใกล้
ก้องทั่วไปฤทัยไหวหวั่น
........................... .........................
ซ่าแล้วกลืนสิ้นพลัน
แต่แล้วก็พลันซ่ากระจาย"
น่าจะหายไปประมาณ 2-3 วรรค เพราะเปรียบกับทำนองเพลงไทยเดิมแล้วเพลงขาดไปเล็กน้อย(ตามรอย ปะ)

บุญส่ง คนดนตรีไทย
© เพลงคลื่นกระทบฝั่ง ๒ ชั้น เพลงประเภทสองไม้ทยอย
อยู่ในตับวิวาห์พระสมุทร มีทั้งสิ้น ๓ เพลง

คลื่นกระทบฝั่ง
บังใบ (รักบังใบ)
แขกสาหร่าย (รวงทิพย์)
สุนทรีย์บันเทิง
© "น้ำเสียงฟังไกลใกล้
ก้องทั่วไปฤทัยไหวหวั่น
เสียงคลื่นดุดัน
แรกก็ฟังเสียงคลื่นดังลั่น
ซ่าแล้วกลืนสิ้นพลัน
แต่แล้วก็พลันซ่ากระจาย"
ประมาณนี้กระมังคะ หาต้นฉบับฟังไม่ได้เลย
kallaya
© เพลงนี้ คุณ ศรีสุดา รัชตะวรรณ ก็เคยนำออกไปร้องเหมือนกัน
ด.ช.ธนภัทร
© เป็นเพลงที่ไพเราะที่ ญ ตัอพ้อ ช
เนตร
© คุณวรนุช อารีย์ เคยร้องเพลงนี้ออกอากาศครับ
การ์ฟิลด์
© *ชลสินธ์ุุ์มันดิ้นพราวพราย พอกลืนพื้นหาดทราย*
* น้ำเสียงฟังไกลใกล้
ก้องทั่วไปฤทัยไหวหวั่น
เสียงคลื่นดุดัน แรกก็ดังเสียงฟังดังลั่น
ซ่าแล้วกลืนสิ้นกัน
แต่แล้วก็พลันพร่ากระจาย *ต้นฉบับค่ะ*
หลิน
© *ด้วยพื้นของทรายดูดไปพลัน*
ไม่มีคำว่า ลง
*เพลงนี้ คุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส
ก็นำมาร้องด้วยเหมือนกัน*
หลิน
© ริมทะเล....คลื่นกระจายประดังกระทบฝั่งพลันละลาย
ชลสินธุ์มันดิ้นพราวพราย พอคืนพื้นหาดทรายก็ละลายหายไป
..............เสียงคลื่นดุดัน แรกก็ฟังเสียงครืนดังลั่น
ซ่าแล้วกลืนสิ้นพลัน แต่แล้วก็พลันพร่ากระจาย
*ฟังจากต้นฉบับ ซึ่งตรงกับในเนื้อเพลงเก่าสุนทราภรณ์คะ*
มดแดง
© เคยฟังเวอร์ชั่นของ คูณผุสดี เอื้อเฟื้อ ขับร้องไว้ เมื่อหลายสิบปีมาแล้ว ไพเราะไปอีกแบบหนึ่ง
ปณัฐจิตต์
© เป็นเพลงแนว ''สังคีตสัมพันธ์'' เพลงแรกสุดของวงสุนทราภรณ์
การ์ฟิลด์
© คุณศรีสุดา รัชตะวรรณ นำเพลงนี้มาร้องเพื่อสอบเข้าเป็นนักร้องของวง
การ์ฟิลด์
© วีาว
กิ่ง
© เนื่อเพลงผิดไปนิดนิง
ใครก็ได้

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงคลื่นกระทบฝั่ง