แสนห่วง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์/มัณฑนา โมรากุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เมื่อเราไปจากกันนั้น
เราได้สัญญากันไว้
ถึงจะจากไปไกล
ใจก็จะไม่ลืมที่เคยได้ปลื้มอุรา

เมื่อเราอยู่ห่างกันนั้น
ใจของฉันไม่ลืมวาจา
ที่เคยพร่ำพรรณนา
ว่าจะรักจนกว่าทั้งโลกและฟ้าดินสลาย

ทั้งที่ยังไม่หน่าย
แต่ใจไม่หายห่วง
เกรงรักจักหลอกลวง
หลอนล่อให้ช้ำฤทัย

เวลาที่ล่วงไปนั้น
ทำให้ฉันกริ่งเกรงใจ
เธอจะจำได้ไหม
เวลาที่ล่วงไปหัวใจจะไม่ลืมกัน

ดวงจันทร์ที่เด่นลอยฟ้า
กรุณาโปรดบอกฉัน
เวลานี้เธอนั่น
ทุกคืนวันเธออยู่เคียงคู่กับใครหนาจันทร์

ส่วนใจเธอจะคิดถึง
จะรำพึงถึงตัวฉัน
เพราะรักเราไกลกัน
ฉันจึงได้เป็นห่วงเพราะเกรงจะลวงหลอกหลอน

จันทร์ช่วยบอกเธอหน่อย
ให้เธอคอยฉันก่อน
ว่ารักยังอาวรณ์
ฝันรำพึงถึงเธอเสมอ

จะเป็นคุณแก่ตัวฉัน
ที่ดวงจันทร์ช่วยเตือนเธอ
ฉันสิเฝ้าหลงเพ้อ
คิดถึงเธอไม่คลายหัวใจไม่วายห่วงเธอ

เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... หนูการ์ด
ผู้ขับร้อง : บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลง "แสนห่วง" เป็นเพลงแรกในชีวิตการแต่งเพลงของคุณชอุ่ม ปัญจพรรค์ ขับร้องท่านแรก คือ คุณชวลีย์ ช่วงวิทย์ แต่ไม่ได้บันทึกแผ่นเสียงไว้ ต่อมาคุณบุษยา รังสี ได้ร้องบันทึกแผ่นเสียงเป็นท่านแรก
เทพกร บวรศิลป์
© จากหนังสือ 82 ปี ชอุ่ม ปัญจพรรค์
เป็นเพลงแรกที่แต่ง ขณะนั้นเรียนอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ
(พ.ศ.2488-2495) ครูเอื้อให้ลองแต่งคำร้องตามทำนองที่ผิวปากให้ฟัง เมื่อแต่งเสร็จ ครูเอื้อนำไปออกอากาศที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ต่อมาได้ทราบว่า ชายผู้หนึ่งซึ่งอยู่ที่ศรีราชา ได้ฟังเพลง แสนห่วง ทางวิทยุ จบก็รีบขับรถมาหาหญิงคนรักที่กรุงเทพฯ ทันที เพราะอานุภาพของเนื้อเพลง
ดำริ
© ขอแก้ ท่อนก่อนสุดท้าย ค่ะ
ขฝันรำพึงถึงเธอเสมอ
ปิ๋วบ้านไกล
© ที่แก้ไขคือ
ฝันรำพึงถึงเธอเสมอ
ปิ๋วบ้านไกล
© บรรทัดสุดท้ายของท่อนที่ห้า ได้ยินคุณบุษยาร้องว่า "ทุกคืนวันเธออยู่เคียงคู่กับใครหรือจันทร์" ค่ะ
อัมพร
© เพลงนี้คุณรวงทอง นำไปร้องในคอนเสิร์ตเปิดตำนานเพลงบุษยา รังสี ไพเราะมากๆๆๆๆ
น้องบูม
© ดวงจันทร์ที่เด่นลอยฟ้า
กรุณาโปรดบอกฉัน
เวลานี้เธอนั้น
ทุกคืนวันเธออยู่เคียงคู่กับใครหนาจันทร์
ลักษณ์
© ชอบเพลงนี้มาก ฟังครั้งแรกก็ประทับใจในคำร้อง ทำนองและเสียงคุณบุษยา รังสี ที่แสนซึ้งอย่างนี้ จะกี่สิบปีก็ไม่ลืมค่ะ.

ธนวรรณ เบญจชลฤทธิ์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแสนห่วง