หญิงอ่อนโลก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ชอุ่ม ปัญจพรรค์
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หญิงอ่อนโลกอ่อนวัย
ชายถึงลวงหญิงได้เพราะหัวใจหญิงซื่อ
เชื่อว่าจริงจึงยึดถือ
อกเอ๋ยนี่หรือคนซื่อ ชายงาม
หญิงอยู่ฟ้ากิ่งดาว
ชายหวังปองโน้มน้าว ใจหญิงสาวมิห้าม
เชื่อว่าจริงจึงหลงตาม
กลับเป็นรูปงาม ใจทรามเหลือใจ

หญิงอ่อนโลกโง่งม
จึงช้ำใจระบม ทุกข์ถมหมองไหม้
เชื่อว่าจริงจึงหลงไป
อกเอ๋ยเจ็บใจความไม่เดียงสา
เจ็บแล้วจึงรู้
แต่ทั้งที่รู้รักยังฝังสู่อยู่มิลา
ใจนะใจคงเป็นบ้า
ช่างน่าเวทนา หลงเฝ้าบูชารักลวง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : รวงทอง ทองลั่นธม
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บรรทัดที่แปด ฟังเสียวร้องของรวงทองว่า "กลับเป็นรูปงาม ใจทรามเหลือใจ" นะคะ ไม่ใช่ใจทรามเหลือเกิน
อบอุ่น
© ที่บ้านมีซีดีของคุณรวงทองเพลงนี้ค่ะ..ท่อนสุดท้ายดังนี้ค่ะ....
เจ็บแล้วจึ่งรู้
แต่ทั้งที่รู้รักยังฝังอยู่มิลา
ใจนะใจคงเป็นบ้า
ช่างน่าเวทนาหลงเฝ้าบูชารักลวง....กรูณาลองตรวจสอบดูน๊ะค๊ะ

แฟนหนุ่มป่าโมก

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงหญิงอ่อนโลก