ประมูลใจ

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  หัวใจของฉันนี้ปันส่วนมิได้
ถ้าฉันรักใครย่อมเต็มในฤดี
แต่ใจฉันว่างอ้างว้างเช่นนี้
เป็นสิทธิ์เสรีที่ฉันมีความฝัน

แม้นใครหมายฉันขอเอาใจฉันหยั่ง
ว่าควรหรือยังที่จะร่วมสัมพันธ์
ขอขายความสาวคราวเดียวของฉัน
ให้มีความสำคัญให้ชายนั้นเห็นค่า

(*) ความสาวราคาแพง
เชิญแข่งประมูลเถิดหนา
ไม่ยอมคิดเป็นเงินตรา
เกินกว่าราคาราคาหัวใจ

ขอเพียงความรักรักเต็มใจหมายมุ่ง
ต่างคนพยุงเฝ้าผดุงรักไป
ซื้อเพียงความสาวด้วยเงินไฉน
โปรดนำใจซื้อใจจะได้ความภักดี

ซ้ำตั้งแต่ (*) อีกครั้ง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : อ้อย อัจฉรา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


จังหวะสโลว์
นิมิตฯ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงประมูลใจ