รักแรม

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  คืนนี้จันทร์แรม ฟากฟ้าไม่แจ่มกระจ่าง
มืดมนหนทาง แจ่มจันทร์จางห่างแรมเดือน
แดนฟ้าไกลจันทร์ ดั่งฉันไกลเพื่อน
ฟ้าเอยขาดเดือน ดาวเกลื่อนอยู่ทั่วไป
ฟ้าเมื่อไร้เดือน ฉันไร้เพื่อนคู่ใจ
เฝ้าแต่คิดไป เมื่อไรจะพบคู่เดือน
ถึงแม้จันทร์แรม ได้เห็นดาวแจ่มกลาดเกลื่อน
แต่ความรักเลือน ยากจะเตือนโศกบรรเทา
โธ่เอ๋ยยากเย็น ไม่เห็นจันทร์เจ้า
แม้เพียงแต่เงา จึงโศกเศร้าร่ำไป
ความโศกร้อนรุม ให้แสนกลุ้มจิตใจ
ไม่แลเห็นใคร ชวนให้ใฝ่ฝันไม่เลือน
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : เพ็ญศรี พุ่มชูศรี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© บันทึกเสียงครั้งแรกโดยคุณเพ็ญศรี พุ่มชูศรี
แว่วเสียงเธอ
© เพลง "รักแรม" ต้นฉบับจากแผ่นเสียงตรากระต่าย หน้าสีฟ้า รหัสแผ่น T8274 บรรเลงโดย วงดนตรีสากล กรมโฆษณาการ

อีกหน้าหนึ่งเป็นเพลง ฉันอยากจะลอง ขับร้องโดย คุณจันทนา โอบายวาทย์
เทพกร บวรศิลป์
© แม้เพียงแต่เงา จึงโศกเศร้าร่ำไป
แก้เป็น
แม้เพียงแต่เงา ยังเศร้าโศกร่ำไป
เต้

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรักแรม