สิ้นรักสิ้นหวัง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ประเสริฐ ณ นคร
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ข้าไหว้วอนขอพรปวงเทพเทวาบันดาล
ข้าจนแสนจนจึงไร้คนเมตตา
เกิดมาชาตินี้เสียแรงบำเพ็ญความดีนานา
บาปกรรมตามมาสุดปัญญาแล้วยังไม่สิ้นเวร
เรารักบูชาเขาชังน้ำหน้าวาสนาพาเข็ญ
โอ้ อกลำเค็ญฟ้าดินวางเกณฑ์หรือมีผ่อนเบา
สิ้นรักสิ้นหวังเหมือนดังดวงจิตจะอับเฉา
กล้ำกลืนฝืนเอาสุดจะบรรเทาความรักอันหนักทรวง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ใครเป็นผู้ขับร้องครับ?
Palmy
© คุณวรนุช อารีย์ เป็นผู้ขับร้อง
ดำริ
© คุณวรนุช เล่าว่า เพลงนี้ หัวหน้าแต่งให้คุณวรนุชร้อง เพราะทำนองร้องง่าย
ไม่ต้องใช้เสียงสูงมากนัก ช่วงนี้เป็นช่วงแรก ๆ ของคุณวรนุช
ดำริ
© *ข้าขอไหว้วอน ขอพรปวงเทพเทวาบันดล


ศศิธรารัตน์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสิ้นรักสิ้นหวัง