เสี่ยงรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ
ทำนอง พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ     
  โอ้ดวงใจเฝ้าใฝ่แต่คอยหา
ดูเหมือนว่าจะขาดใจ
จิตระทมเฝ้าข่มฤทัยไว้
ใจหนอใจไม่คลายรักสิ้น

เฝ้ากังวลให้หม่นฤทัยถอน
นอนนึกนอนน้ำตาไหลริน
ยอมฉันยอมสละทั้งสิ้น
ยอมทิ้งถิ่นเพื่อจะติดตามเธอไป

เพราะพรหมลิขิตขีดแนวชีวิตฉัน
ไว้ให้สัมพันธ์กันกับดวงใจ
รอยบุญรอยกรรมก่อนทำอันใดไฉน
บันดาลดลให้ใจฉันรักจริง

เสี่ยงบุญกรรมทำก่อนแต่ปางหลัง
บุญนั้นยังเป็นบุญไว้อิง
ยอมฉันยอมสละทุกสิ่ง
ใจรักยิ่งไม่ทอดไม่ทิ้งจนตาย


(ร้องสองเที่ยว)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย จุลละบุษปะ
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพราะพรหมลิขิตขีดแนวชีวิตฉัน ฟังหลายครั้งเป็น พระพรหมลิขิตขีดแนวชีวิตฉัน
จักราช

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเสี่ยงรัก