รอยรักร้าว

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  รอยรักปักจิต รอยจุมพิตรักเก่าก่อน
ยังปักใจอาวรณ์ให้สะท้อนอาลัย
ฟังคำพูดหวานๆ ใจก็พานหลงใหล
เขารักเรามิเท่าไหร่ก็เปลี่ยนใจไม่นำพา
มีรักอื่นใหม่ ช่างกระไรนะลืมคำ
คนอะไรใจดำไยไม่จำวาจา
ลืมว่าเธอและฉันเคยสุขกันนานมา
หลงรอคอยทุกเวลา เธอไม่มาก็สุดห่วง
ใจผู้ชายไร้ความซื่อตรง
ใจหญิงซิมั่นคง คอยพะวงเฝ้าหวง
ใจผู้ชายหมายเพียงหลอกลวง
ใจหญิงซิคอยห่วง ความรักหน่วงแนบใน
อกฉันร้าว เป็นรอยในใจ
ห่วงอาลัย ช้ำในอกตรม
สุดช้ำนัก รักราระบม*
ต้องขื่นขมรักไม่สมดั่งใจ

(ซ้ำตั้งแต่ต้น)
รอยรักที่หวานต้องร้าวรานสิ้นไป
เหลือแต่รอยร้าวใจไม่เห็นใครเมตตา

(หมายเหตุ:-
* ฉบับคุณบุษยา ร้องเปน.. "สุดช้ำนัก รักราระทม")
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : ชวลี ช่วงวิทย์ , บุษยา รังสี
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้น่าจะเป็นจังหวะ บิ๊กแทมโป หรือ สโลฟร็อกทอร์ช
บ้านนอกเข้ากรุง

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงรอยรักร้าว