เริงรองเง็ง

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  โลกฝันบรรเลงเพลงรองเง็ง
วาบหวามวังเวงเพลงพาเพลิน
คู่คว้าหากันเมื่อเพลงมันอัญเชิญ
ลีลาศเดินเหินเต้นตามเพลงไป
สุขสันต์บันเทิงเริงรองเง็ง
โลกของเราเองเกรงใจใคร
รื่นเร้าเคล้าคลอกอดพะนอ กรอใจ
สุขอะไรไหนเท่ารองเง็งกัน
รองเง็ง รองเง็ง
ครื้นเครงร้องเพลงเร้าสั่น
ใครคู่สวยช่วยมาประชัน
เยื้องกรายย้ายยันกันให้ใจเต้น
รองเง็ง รองเง็ง
ครื้นเครงละเลงรักเล่น
ใครสุขไหว ไหนใครสุขเป็น
สำราญหวานเย็นกันเป็นการใหญ่

(ซ้ำตั้งแต่ต้น)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วรนุช อารีย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ได้รู้อะไรมากมายในเพลงนี้เช่นการรำรองเง็งทำให้มีความสุข
เด็กดี
© มีอะไรที่ยังไม่รู้ ก็ได้รู้จากที่นี้
ซูไรนี
© เป็นเพลงที่น่ารักฟังแล้วสนุก และทำให้จิตจัยสดใส
เดะวา

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงเริงรองเง็ง