แสงสุริยา

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เอิบ ประไพเพลงผสม
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  เรืองแสงสุริยา
เมื่อใกล้เวลาเช้าตรู่สวยงาม
สาดแสงทองกราดงาม
สอดสีฟ้าอร่ามยามรุ่งแจ้งแสงทอง
ลมเช้าเฉื่อยโชยมา
ชุ่มชื่นอุราน้ำค้างพร่างพรมละออง
กรุ่นกลิ่นผกาลมพาลอยล่อง
แว่วดุเหว่าร้องก้องดุจทำนองเสียงเพลง
ยามนี้สุขกระไร
สดชื่นรื่นฤทัยหัวใจเบิกบานเบ่ง
ระฆังเสียงดังหง่างเหง่ง
เปรียบดนตรีบรรเลงไพเราะเสนาะเพลิน
ฟังเสียงไก่แก้วขัน
เร่งเร้ากระชั้นฝูงนกผกบินเหิน
ได้ยินกางเขนเจรจาเกริ่น
แจ้วจู๋จี๋เพลินหมู่ปักษาร่าเริง
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงแสงสุริยา