สื่อสงกรานต์

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง ธาตรี
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ช) สงกรานต์ปีนี้พี่วอน
เนื้ออุ่นเชิญร่วมทำบุญด้วยกัน
ญ) น้องเองก็ไม่ลาวัณย์
จะร่วมทำบุญเคียงกันครั้นเกรงพี่อายเขาตอนสาย
ช) ขอควงไปวัดด้วยใจ
หมายมั่นมีเจ้าเคียงกันไม่อาย
ญ) สงกรานต์มีพี่เคียงกาย
จะรื่นเริงเรียงเคียงชาย น้องคงสุขดังหมายมั่นมา

* ช) ชื่นบานรุ่งสงกรานต์ไปวัดไหน
ญ) อยากไปวัดใดโบสถ์ใด เราก็ได้บุญชีวา
ช) จะสรงองค์พระพุทธ ดุจใจปรารถนา
ญ) พี่น้องปองศรัทธา อธิษฐานกันไว้มั่น
ช) เราสองคนมุ่งใดไว้ จงสมใจเช่นปองฝัน
พ) เป็นคู่เคียงชีวัน เป็นคู่กันจนชีพวาย

(ซ้ำตั้งแต่ *)
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : วินัย-บุษยา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© จังหวะสโลว์โบเรโร่

© มีฉบับคุณโกมล โลกะกลิน กับ คุณพรศุลี วิชเวก ด้วยนะครับ
Lelouch

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสื่อสงกรานต์