กระต่ายโง่

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ญ. แจ่มจันทร์ส่องมาฟ้าผ่องเพ็ญเห็นผ่องตา
กระต่ายออกมาผวามอง
กระจ่างอยู่กลางหาวสกาวผ่อง
กระต่ายจึงปองผูกพัน
กระต่ายตะกายหมายจะโลมโสมพร่างพราย
ตะเกียกตะกายหมายจันทร์
อยากจูบและลูบไล้เพราะใจกระสัน
แต่ว่าจันทร์นั้นอยู่ไกล
มันไม่เจียมตัวมัน เหิมใจกระไรนั่นแล้วมันก็หมองไหม้
เพ็ญโสมโลมใจ อ่อนนวลละมุนละไมโลมไล้ให้มันอยากชม
ไม่หลับไม่นอนร้อนกมลล้นอุรา อุตส่าห์ออกมาคว้าลม
อยากมองก็มองสมหนอยยังทะยานจะชม หน่อยมันก็ตรมใจตาย

ช. อย่าเปรียบอย่าเปรยเย้ยว่ามันนั้นไม่เทียม
กระต่ายน่ะเจียมเหนียมอาย
ได้ชื่นแต่เพียงแสงมิแหนงหน่าย
ใช่จะตะกายโอบดวง
ไม่ใช่ว่ามันนั้นเห่อเหิมเคลิ้มโง่งม
โศกหนักปักตรมถมทรวง
เมื่อจันทร์เจ้าจากฟ้าลับตาจากสรวง
มืดหมดดวงไร้ผ่องพรรณ
จันทร์สิ้นเพ็ญเป็นเงาแล้วมันก็พลันเศร้าหายเมาและเหงานั่น
มันรู้ตัวมันว่าจันทร์เฉยเมยกับมัน จันทร์นั่นไม่มีห่วงใย
เสน่ห์แห่งจันทร์นั้นอยู่ที่ศรีผ่องเพ็ญ กระต่ายโลดเต้นเข็ญใจ
จะส่องเวลาไหน โถ มันก็มองร่ำไป ซื่อสัตย์ด้วยใจจริงเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : วินัย-มัณฑนา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ตอนแรกนาย ต. จะไม่ยอมให้บันทึกแผ่นเสียงเพลงนี้เพราะชื่อเพลงที่ว่า กระต่ายโง่ ต่อมาครูเอื้อจึงชี้แจงจนนาย ต. ยอม
แว่วเสียงเธอ
© เพลงนี้คาดน่าจะมาจากโคลงของศรีปราชญ์
หะหายกระต่ายเต้น ชมจันทร์
มันบ่เจียมตัวมัน ต่ำต้อย
นกยูงหากกระสันต์ ถึงเมฆ
มันบ่เจียมตัวน้อย ต่ำต้อยเดียรฉาน
หะหายกระต่ายเต้น ชมแข
สูงส่งสุดตาแล แจ่มฟ้า
ฤดูฤดีแด สัตว์สู่ กันนา
อย่าว่าเราเจ้าข้า อยู่พื้นดินเดียว
ศยามล
© ยรรยงค์ เสลานนท์ - มาริษา อมาตยกุล
วรวิทย์
© สุนทราภรณ์-มัณฑนา โมรากุล
วรภัทร ยมนา
© ญ. แจ่มจันทร์ส่องมาฟ้าผ่องเพ็ญเห็นผ่องตา
ตอนที่คุณมาริษาร้องคู่กับคุณวินัย ร้องว่า
ญ. แจ่มจันทร์ส่องมาฟ้าผ่องเพ็ญเห็น*เด่น*ตา
โบกี้
© ยังไม่เคยฟัง คุณมัณฑนาร้องเลย
แฟนเพลงมัณฑนารุ่นลูก
© เป็นเพลงที่ชื่นชอบมาก
ปู ตลิ่งชัน
© เราต้องมีประวัติ(ศาสตร์)ความเป็นมา หากต้องการเข้าใจโลก เข้าใจชีวิต เข้าใจสังคม จำต้องรู้ที่มาที่ไป เหมือนสายน้ำต้องมีต้นน้ำและเส้นทางที่น้ำไหลผ่าน จะได้รู้ว่าเป็นตาน้ำแบบไหนเกิดที่ใด ไหลผ่านที่แบบไหนแล้วน้ำแปรเปลี่ยนอย่างไรหรือไม่ วันเวลาผ่านไป ผู้คน-บ้านเมืองเปลี่ยนไป สรรพสิ่งเปลี่ยนแปลง ทั้งทางวัตถุเช่นบ้านเรือนถนนหนทางหรือทางจิตวิญญาณของผู้คนในสังคมเช่นเมื่อก่อนไปบ้านไหนก็มีเชื้อเชิญให้ดื่มน้ำทานข้าว เป็นต้น ซึ่งตอนนี้(ปีพ.ศ.๒๕๕๓)แม้ในหมู่บ้านชนบทก็หาพฤติกรรมแบบดังกล่าวแทบไม่เจอแล้ว ดังนั้น หากเรามีข้อมูลพื้นฐาน เราจะเข้าใจซาบซึ้งมากยิ่งขึ้น ขอฝากท่านผู้รู้ช่วยให้ fact (รวมถึง comment) ของเพลงด้วย เพื่อประโยชน์ต่ออนาคต. Pd.25530304
ครองแผน ฉายธรรม
© วินัย จุลละบุษปะ - มาริษา อมาตยกุล
สมศักดิ์ เทพานนท์ - มาริษา อมาตยกุล
สุรศักดิ์ เอี่ยมมนตรี - มณฑิณี เลื่อมกิติ
การ์ฟิลด์
© ผมว่าเพลงนี้มีเนื้อเพลงมากกว่านี้นะครับ เคยดูทีวีตอนเด็กๆ จำได้ว่ามีท่อน 3และ4อีกนะครับ ไม่แน่ใจนะครับ รอผู้รู้อยู่นะครับ
ชัช
© ที่นายต.เง็กชวนจะไม่ให้อัดเพลงนี้เพราะนายต.ชอบกระต่ายแล้วห้างแผ่นเสียงก็ชื่อห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายจึงไม่ชอบใจที่ไปว่ากระต่ายโง่ ครูเอื้อจึงต้องพูดชี้แจงนายต.จึงยอมให้อัด
ศุภวัทน์ แพ่งอ่ำ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกระต่ายโง่