กลิ่นดอกไม้

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  หอมเอยหอมดอกไม้
ดอกใดที่ไหนเอย
กลิ่นนางแย้มหอมชวนเชย
กลิ่นระเหยเหมือนประทินกลิ่นนวลปราง

เล็บมือนางอ่อนซ้อน
อ่อนงอนดังเล็บมือนาง
นมสวรรค์นั้นสะอาง
ดั่งกับถันหลั่นสล้างโสภิณ

หอมเอยยวนยี
กลิ่นอย่างนี้คือซ่อนกลิ่น
ซ่อนกลิ่นไว้ไยหอมรวยริน
แล้วเรียกซ่อนกลิ่นหอมเกินที่จินตนา

หอมเอยหอมชื่นชม
ได้ดมก็สมอุรา
กลิ่นแก้มหอมของกานดา
ชื่นหนักหนาชื่นยิ่งกว่ามาลี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : จันทนา โอบายวาทย์
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© ชอบเพลงนี้มากๆ เป็นเพลงที่ให้บรรยากาศแบบไทยๆ นึกถึงวรรณคดีนิราศ ที่มองเห็นอะไรก็ให้คิดถึงนางอันเป็นที่รัก แต่แปลกที่เพลงนี้ คุณจันทนา โอบายวาท ขับร้อง น่าจะเป็นผู้ชาย แต่เธอก็ร้องได้ไพเราะมากๆๆ
พงศ์ศักดิ์ สังขภิญโญ
© คุณพรศุลี มาร้องอีกท่าน ก็เพราะค่ะ
ปิ๋ว
© เล็บมือนางอ่อนซ้อน ได้ยินคุณจันทนาร้องว่า...อ่อนช้อน...นะคะ


vip94

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกลิ่นดอกไม้