สาส์นรัก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  ในลักษณ์นี้ว่าน่าประหลาด
เป็นเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้า
เหตุไฉนย่อท้อรอรา
หรือจะกล้าแต่เพียงวาที

เห็นแก้วแวววับที่จับจิต
ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่
เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี
อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ

อันของสูงแม้ปองต้องจิต
ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ
มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ
หรือแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง
คงชวดดวงบุปผาชาติสะอาดหอม
ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินดอม
จึงได้ออมอบกลิ่นสุมาลี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... ขลุ่ย
ผู้ขับร้อง : มัณฑนา โมรากุล , มาริษา อมาตยกุล , พรศุลี วิชเวช
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


1. เพลงจากละครเรื่อง ท้าวแสนปม
2. จังหวะสโลว์แทงโก้
ขลุ่ย
© บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2493 โดย มัณฑนา โมรากุล
กังหันลม
© เนื้อเพลงนี้มีข้อความกินใจมาก ผมได้ใช้เพลงนี้เป็นคติในการดำรงค์ชีวิต
ขณะนี้ผมมีลูก 2 คนแล้ว ผมก็ใช้เนื้อหาคติจากเพลงนี้สอนลูก ผมคิดว่ามีประโยชน์มากๆครับ
สุธี2498
© จับความตอนที่ขุนอินทรเดช ตำรวจคนสนิทของพระชินเสน ยุพราชแห่งศรีวิชัย อ่านสาส์นที่นางอุษา ราชธิดาของท้าวไตรตรึงย์ส่งมาให้ฟัง
กังหันลม
© สาส์นที่นางอุษาส่งให้ขุนอินทรฯ เป็นการจารลงบนมะเขือผลใหญ่
คอยรวีวันใหม่
© ในสาส์นนั้นความว่า

"...ในลักษณ์นั้นว่าน่าประหลาด
เปนเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้า
เหตุไฉนย่อท้อรอรา
หรือจักกล้าแต่เพี้ยงวาที
เห็นแก้วแวบวับที่จับจิต
ไม่มิคิดอาจเอื้อมให้เต็มที
เมื่อมิเอื้อมจักได้อย่างไรมี
อัฐมณีหรือจะโลดไปถึงมือ
อันของสูงแม้ปองต้องจิต
ถ้าไม่คิดปีนป่ายจักได้หรือ
มิใช่ของตลาดที่อาจซื้อ
หรือแย่งยื้อถือได้โดยมิยอม
มิคิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง
คงชวดดวงบุพชาติสอาดหอม
ดูแต่ภุมรินที่บินตอม
จุ่งได้อ้อมอบกลิ่นสุมาลี"
คอยรวีวันใหม่
© เพลงดีมากและน่าฟังที่สุด

เด็กแม่กอง
© **จากหนังสือ ดาวประดับฟ้า มัณฑนา โมรากุล
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย 21 พ.ค.2538
...คู่กับเพลง ดวงใจ ซึ่งเดิม คุณชวลีย์ ร้องแต่ คุณเพ็ญศรี บันทึกแผ่น...
กลีบลำดวน
© คุณมาริษา อมาตยกุล และคุณรุ่งฤดี แพ่งผ่องใส เคยร้องไว้ครับ
การ์ฟิลด์
© ต้องใช้คำว่าพระบาทสมเด็จนะคะ
เด็กนักเรียน
© อันของสูงแม้ปองต้องจิต
ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ

จันทร์กระจ่างฟ้า
© นับว่าเป็นคลื่นลูกใหม่ที่มาแรงมาก โดยเฉพาะเพลงสาส์นรัก เสียงร้องไพเราะ Posture ผู้ร้อง
ดีมาก ลีลาที่แสดงออกเหมาะสมกับเพลงและเครื่องแต่งกาย ไม่มีข้อติเลย
แฟนเพลงสาส์นรัก
©
๏ ในลักษณ์นั้นหนาน่าประหลาด........เป็นเชื้อชาตินักรบกลั่นกล้า

เหตุไฉนย่อท้อรอรา........................ฤๅจะกล้าแต่เพียงวาที

เห็นแก้วแวววับที่จับจิต...................ไยไม่คิดอาจเอื้อมให้เต็มที่

เมื่อไม่เอื้อมจะได้อย่างไรมี...............อันมณีหรือจะโลดไปถึงมือ

อันของสูงแม้ปองต้องจิต...............ถ้าไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ

ไม่ใช่ของตลาดที่อาจซื้อ..................ฤๅแย่งยื้อถือได้โดยไม่ยอม

ไม่คิดสอยมัวคอยดอกไม้ร่วง............คงชวดพวงบุปผชาติสะอาดหอม

ดูแต่ภุมรินเที่ยวบินตอม...................จึ่งได้ออมอบกลิ่นสุมาลี ฯ
เพลงเก่าในอดีต
© เพลงนี้ร้องได้ไม่ถนัดค่ะ
อภิกัลยา คณานุรักษ์

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงสาส์นรัก