กลางวันจันทร์จาก

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง แก้ว อัจฉริยะกุล
ทำนอง เวส สุนทรจามร     
  งามแสงเดือนเมื่อเยือนฟ้าผ่องมองชื่นชูดูแล้วก็ชื่น
ยามเมื่อค่ำคืนแสงแห่งจันทร์นั้นพร่างพราย
สายลมรำเพยชื่นเชยเย็นสบาย
แจ่มจันทร์นั้นกระจายฉายสว่างหยาดน้ำค้างพร่างพรม

ลมพลิ้วมาพาให้เราหนาวจับใจ
หรีดหริ่งเรไรร้องก้องดังฟังน่าชม
ฟังเจ้าเสนอชวนสนองร้องระงม
ฟังดูช่างสมยามชมเพลินกับเดือน

ดาวและเดือนเมื่อเยือนฟ้าเด่นเห็นชั่วคราวยามเช้าก็ร่วง
ดังหนึ่งหลอกลวงฉันให้ชมแล้วบิดเบือน
แม้จันทร์จะงามยามเช้าจันทร์ก็เลือน
เหตุไฉนเด่นเดือนเช้าจึงเคลื่อนงามไม่เหมือนราตรี

เดือนนั้นงามแต่ค่ำคืนแสงผ่องพรรณ
เหตุใดกลางวันแสงแห่งจันทร์จึงไม่มี
จันทร์จากไปไหนไยไม่งามถามสักที
กลางคืนผ่องศรีกลางวันจันทร์จากเอย
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม
ผู้ขับร้อง : มาริษา อมาตยกุล
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© คุณ มาริษา อมาตยกุล ขับร้อง
smileman75@hotmail.com
© I love this song dearly. Khun Marisa has the most beautiful voice
for this song. Thank you very much Kru Kaew and Kru Veth
for writing and compsing this song for all of us.
Preecha
© จังหวะ วอลท์ซ
วรวิทย์
© เป็นเพลงที่งดงามทั้งภาษาและท่วงทำนอง และยังให้เห็นแก่นชีวิต ผู้ประพันธ์อัจฉริยะอย่างแท้จริง ได้ฟังได้อ่านกี่ครั้งก็ซาบซึ้ง คุณมาริษาก็มีเสียงร้องที่ไพเราะ ช่วยส่งเสริมบรรยากาศจริง ผมใช้เนื้อเพลงสุนทราภรณ์สอนเด็ก ๆ แม้จะไม่เข้ายุคสมัยแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยดึงกระแสโลก ดึงความเป็นไทยไว้ เด็ก ๆ บางส่วนชอบมาก
ครูวิทยา เพชรบุรี
Wittayayooyen@yahoo.com
© เพลงนี้และทุกเพลงในชุดนี้ (แผ่นเสียง) คุณมาริษาขับร้องบันทึกเสียงได้ไพเราะมากจริงๆ อยากทราบว่าเมื่อไรจะจัดทำเป็นซีดี
bns314@gmail.com

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกลางวันจันทร์จาก