กรรมเก่า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง พรพิรุณ
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  คนเราว่าเกิดมาด้วยกรรมครั้งเก่า
สุดแต่ใครเขาเคยทำกรรมเก่าอย่างไร
บ้างทุกข์ทวีเหลือที่จะทนทานไหว
บ้างสุขในฤทัยไม่เคยหมองไหม้กมล

ตัวเรานี้ช่างประดังแต่ความทุกข์ยิ่ง
ขาดที่พึ่งพิงทุกข์จริงไม่สุขสักหน
คงเพราะเวรกรรมครั้งเก่าเฝ้าตามมาดล
จึงต้องครองทุกข์ทนหาคนเมตตาไม่มี

เมื่อเกิดมาแล้วต้องทนสู้ไป
จะทุกข์เพียงใดกัดฟันสู้ไปไม่หนี
ยิ่งตรมระทมชีวี
ยิ่งสร้างความดีไว้ในชาตินี้ทุกวัน

จึงเพียรหวังมั่นสักวันอาจได้พบสุข
สิ้นสิ่งเคยทุกข์หัวใจคงสุขดังฝัน
ด้วยเพราะกรรมดีที่ฉันได้สร้างได้สรรค์
อ้อนวอนอยู่ทุกวันพระเจ้าเท่านั้นทราบดี
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... กังหันลม

ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลงเชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงกรรมเก่า