มิใช่ดอกฟ้า

บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com
     คำร้อง เนรัญชรา
ทำนอง เอื้อ สุนทรสนาน     
  มิใช่ดอกฟ้า ผกาสวรรค์
มิใช่แจ่มจันทร์ พิมานแดนใด
แต่เป็นหญิงที่มีจิตใจ
มั่นคงแจ่มใส เหมือนเช่นคุณ
มิใช่นางหงส์ อ่าองค์สะคราญ
สิงสู่สถาน แห่งเนื้อนาบุญ
ปรารถนา ก็มีเหมือนคุณ
หวังความเกื้อกูล หวังความอุ่นใจ

หากเป็นดังเช่นดังดอกฟ้า
คงคู่นภามิมาเคียงใกล้
คงเคียงคู่หมู่ดาวพราวใส
คู่เคียงไฉไลแห่งรัชนี
แต่ฉันก็เป็นเพียงหญิง
ใจมั่นรักจริงฝังในฤดี
เพียงคุณเอ่ย เปิดเผยวจี
มอบใจภักดี นี้ให้กับคุณ
เนื้อเพลงในห้องบทเพลงได้รับความอนุเคราะห์จากสมาชิกที่รักในบทเพลงสุนทราภรณ์
ข้อมูลผู้ประพันธ์ทั้งคำร้องและทำนองล้วนได้มาจากการบอกกล่าว ข้อมูลอาจไม่ถูกต้องหรือคลาดเคลื่อน หากท่านพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งได้ที่ websuntaraporn@gmail.com หรือที่ นิมิตสววรค์
บ้านคนรักสุนทราภรณ์ www.websuntaraporn.com

© เอื้อเฟื้อโดย... นิมิตฯ
ผู้ขับร้อง : อ้อย อัจฉรา
ลำนำเพลง คลิกที่นี่
เกร็ดเพลง


© เพลงนี้เนรัญชราแต่งให้คณะสุนทราภรณ์ แต่ต้องถูกดัดแปลงเล็กน้อยให้เข้ากับแนวของสุนทราภรณ์ ต่อมาเนรัญชรานำเพลงแนวเดิมไปให้ สวลี ผกาพันธุ์ขับร้องใช้ชื่อเพลงว่า "ดอกฟ้าผกาดิน"
วีระ
© ได้ฟังเพลงนี้และเพลงดอกฟ้าผกาดิน เป็นเพลงที่มีความไพเราะทั้งสองเพลงค่ะ
การะเกด
© เดิมทีเพลงนี้ครูเนรัญชราแต่งคำร้องและทำนองเสร็จก็นำไปเสนอขายให้ครูเอื้อ เพราะอยากมีผลงานร่วมกับครูเพลงชั้นนำของเมืองไทย ครูเอื้อขอซื้อแต่เนื้อเพลงส่วนทำนองขอแต่งขึ้นใหม่และมอบให้อ้อย อัจฉราเป็นผู้ขับร้อง หลังจากนั้นครูมนัส ปิติสานต์มาพบเนื้อเพลงและทำนองเดิมของครูเนรัญชราที่เก็บเอาไว้ที่กองดุริยางค์ทหารอากาศด้วยความปรารถนาดีต่อเพื่อนจึงนำไปให้สวลี ผกาพันธุ์บันทึกแผ่นเสียงโดยใช้ทำนองเดิมที่ครูเนรัญชลาแต่งไว้และเปลี่ยนชื่อเพลงใหม่ว่า"ดอกฟ้าผกาดิน" เมื่อครูเอื้อได้ฟังจึงโกรธมาก ครูเนรัญชลาจึงเข้าไปพบและขอโทษแต่ครูเอื้อก็ยังไม่หายโกรธ ครูเนรัญชราเลยไม่ได้ส่งผลงานให้ครูเอื้ออีกเลย
ศุภวัทน์ แพ่งอ่ำ

เชิญส่งเกร็ดเกี่ยวกับเพลงมิใช่ดอกฟ้า